PS-ryhmäpuheenvuoro budjettivaltuustossa 14.11.2016

Maanantai 14.11.2016 - Lassi Kaleva

Talousarviokokous 14.11.2016

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro

Lassi Kaleva (ps)

valtuustoryhmän puheenjohtaja

 

TALOUTEMME EI OLE RAITEILLAAN

Minä rakastan teitä! Minä rakastan teitä! Minä rakastan yksisuuntaisia teitä! Minä rakastan kaksisuuntaisia teitä! Minä rakastan moottoriteitä! Minä rakastan valtateitä! Minä rakastan kaikenlaisia teitä! Minä rakastan jopa raitioteitä!

On vain ikävä tosiasia, että juuri 460 miljoonan euron raitiotiehankkeen johdosta taloutemme suistuu raiteiltaan. Heti tiistaina valtuuston maanantaisen ratikkapäätöksen jälkeen Aamulehti järjesti tietynlaisen kunnallisen neuvoa antavan kansanäänestyksen kysymyksellään: ”Tekikö Tampereen valtuusto oikean ratikkaratkaisun?” Vastaajista kaksi kolmasosaa (64 %) piti päätöstä huonona. Aamulehden seuraavana päivänä, keskiviikkona, esittämässä Päivän kysymyksessä haluttiin selvittää päätöksentekijöiden fiksuutta kysymyksellä: ”Onko Tampereella fiksu valtuusto?”. 83 % vastaajista vastasi tylysti, että ”Ei”. Kiitän Aamulehteä rohkeudesta kysyä kansalaisilta sitä mitä valtuusto ei uskaltanut kysyä kuntalaisilta tulevana keväänä järjestettävien kuntavaalien yhteydessä.

TYÖLLISTÄMISEN JA TYÖPAIKKOJEN TULEE OLLA KAUPUNGIN YKKÖSPRIORITEETTI

Elämme vaikean, miltei 20 % työttömyyden kourissa. Prioriteettimme tässä kaupungissamme tulee olla työllisyyden lisääminen kestävästi.

Voimme ottaa mallia Helsinki-Vantaan lentokentästä, joka työllistää lentoasema-alueella 20 000 ihmistä. Voimme panostaa siihen, että Tampere-Pirkkalan lentokentästä tulee kansainvälinen halpalentohubi, kansainvälinen logistiikkakeskus, ja kotimainen charter-lentojen keskus. Jos teemme oikeita asioita, alueemme työllisyys ja elinvoima on taattu. Jotain on jo tehtykin ansiokkaasti, mm Tredea Oy:n lentoliikenteen kehittämisen johtaja Marja Aallon ja Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikaisen toimesta. Lentoyhteyksien määrä on kääntynyt nousukiitoon. Onnittelut kaupungille erinomaisesta toiminnasta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Kaupungin tulee välttää itseaiheutettua työttömyyttä

Kaupungin tulee välttää itseaiheutettua työttömyyttä. Tarkoitan tällä sitä, että kaupunki välttää toimia, jotka johtavat kuntalaisten ostovoiman pienenemiseen. Toimia, jotka vähentävät kuntalaisten ostovoimaa ovat esimerkiksi terveyspalvelu-, vanhuspalvelu- ym. maksujen ja kiinteistöveron korotukset. On arvioitu, että jokainen yhden prosentin romahdus alueen ihmisten ostovoimassa aiheuttaa Tampereen kokoisessa kaupungissa 700 työtöntä lisää.

Oman kunnan hankintaeurojen tulee työllistää oman kunnan asukkaita

Oman kunnan hankintaeurojen tulee työllistää oman kunnan asukkaita. Ehdotan, että pormestari kokoaa asiantuntijatyöryhmän selvittämään miten oma hankintayksikkömme voisi työllistää laillisesti oman kunnan hankintoihin sijoitetuilla euroilla entistä tehokkaammin oman kunnan asukkaita. Jos hankintalaissa on porsaanreikiä, meidän tulee ottaa ne käyttöön ja työllistää oman kaupunkimme väkeä.

 

SUBJEKTIIVISEN PÄIVÄHOITO-OIKEUDEN RAJAUS TUO TALOUTEEMME NELJÄ MILJOONAA EUROA – NIISTÄ PUOLELLA ELI KAHDELLA MILJOONALLA EUROLLA PARANNETAAN PERHETYÖN, VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ

Uuden varhaiskasvatuslain tarjoamat mahdollisuudet

Uusi varhaiskasvatuslaki antaa kunnille mahdollisuuden rajata lasten päivähoitoa 20 tuntiin viikossa, jos toinen vanhemmista on kotona. Opiskelijoiden ja yrittäjien lapsilla olisi kuitenkin oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon. Kokopäiväinen päivähoito on mahdollista myös silloin, kun lapsen tuen tarve tai perheen olosuhteet sitä vaativat. Laki antaa tähän tiettyjä perusteita, mutta tarkemmat linjaukset tehdään kuntatasolla.

Lakia ja sen vaikutuksia ei tunneta – Vantaalla on jo kokemusta asiasta

Lakia ja sen vaikutuksia ei tunneta. Käytännössä tilanne voi subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksella jopa parantua. Vantaan kaupungilla on tästä jo kokemuksia. Siimapuiston päiväkodin johtaja Leena Lahtinen totesi MTV:n haastattelussa seuraavaa: ”Tuntuu siltä, että se on tehostanut hyvää varhaiskasvatuksen laatua. Aikaisemmin osa-aikaiset lapset ovat saattaneet olla eri ryhmissä. Nyt osa-aikaisilla lapsilla on samanaikaisesti pysyvät kaverisuhteet. Se on lapsen edun mukaista.”

Kysymykseen: ”Mutta miten subjektiivisen päivähoidon rajaaminen tuo sitä paljon keskusteltua laatua?” Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen toteaa: ”Nyt kasvattajan todella täytyy paneutua. Meillä ei ole aikaa enää näihin perushoidollisiin tilanteisiin niin paljon. Lepohetket jäävät pois. Ulkoilua on vähän vähemmän ja nämä toiminnot siirtyvät sitten kotiin.” Sole Askola-Vehviläinen totesi, että vanhempien rooli korostuu, ja että se on hänen mielestään hyvä asia.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus on kuntataloudellisesti kannattavaa

Rajaus tuntuu olevan myös kuntataloudellisesti kannattavaa. MTV jatkaa: ”Odotetut säästöt voivat peräti ylittyä, sillä arvio on tehty oletuksella, että noin 400 lasta siirtyisi osapäivähoitoon. Elokuussa lapsia siirtyi kuitenkin yhteensä 1160. Vantaalla uskotaan, että suosio kasvaa. –Perheet huomaavat, kuinka hyvälaatuista tuo varhaiskasvatus on ja se on tietysti hinnaltaan edullisempaa kuin kokoaikainen varhaiskasvatus. Uskon, että kysyntä nousee.

Arvio Tampereella saavutettavissa olevasta säästöstä – 4 miljoonaa euroa vuodessa

Tampereella arvio subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen tuomista säästöistä on neljä miljoonaa euroa vuodessa. Kertyvistä säästöistä puolella valtuusto haluaa parantaa perhetyön, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilannetta. Itse asiassa tämä ehto sisältyy tekemäämme muutosesitykseen.

Tarjolla on hyvä diili – puolet säästöistä eli n. 2 miljoonaa euroa osoitetaan parantamaan perhetyön, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintaedellytyksiä

Ilman subjektiivisen päivähoidon rajaamisesta tulevia säästöjä meillä ei ole mitään mahdollisuutta osoittaa kahden miljoonan euron lisäpanostusta perhetyöhön, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Valtuutetut ja kuntalaiset saavat nyt paremman diilin. Vuosi sitten toteutettuna säästöt olisivat hävinneet kaupungin pohjattomaan kassaan. Nyt kertyvistä säästöistä puolella eli kahdella miljoonalla eurolla parannetaan perhetyön, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintaedellytyksiä. Uskon, että puheenvuoroissaan valtuutetut tulevat kertomaan esimerkkejä siitä, mitä tuolla 2 miljoonalla eurolla voidaan saada aikaan.

Valtuutetut: kyseessä on neljän miljoonan euron vuosittaiset säästöt kahden miljoonan euron korvamerkinnällä. Tällaista diiliä tuskin tulee jatkossa. Tehkäämme riippumattomasti kuntalaisten kannalta paras ratkaisu.

 

KOIRAVERON POISTOLLA EDISTETÄÄN SOSIAALISTA OIKEUDENMUKAISUUTTA, LAINKUULIAISUUTTA SEKÄ KAIKENIKÄISTEN KANSALAISTEN LIIKKUMISTA

”Koiraveroa alettiin periä Suomessa 1800-luvun lopulla. Sen tuotolla maksettiin vahingonkorvauksia kulkukoirien levittämään vesikauhuun kuolleista kotieläimistä.” (YLE)

Sadat kunnat ovat lopettaneet koiraveron perimisen. Itse asiassa vuonna 2016 Suomessa on 313 kuntaa, joista enää vain kaksi perii koiraveroa, Helsinki ja Tampere.

Vero on sosiaalisesti epäoikeudenmukainen, ja se rapauttaa yleistä veronmaksumoraalia ja lainkuuliaisuutta – vain joka neljännestä tamperelaisesta koirasta maksetaan koiraveroa

Koiravero on sosiaalisesti kestämätön ja epäoikeudenmukainen, koska kyseessä on käytännössä vapaaehtoinen vero. Kennelliiton lukuihin perustuen vain joka kolmas tai joka neljäs tamperelainen koiranomistaja maksaa veron lemmikistään. Tampereella on noin 12 000 koiraa, joista noin 3 000:n odotetaan olevan merkitty veroluetteloihin. Kaupungin väkiluku sen kuin kasvaa, mutta koirien määrä veroluetteloissa vähenee nopeasti.

Mikään vero ei saa perustua vapaaehtoisuuteen, koska silloin se osaltaan rapauttaa veronmaksumoraalia ja kansalaisten lainkuuliaisuutta. Koiravero ei kohtele kuntalaisia tasapuolisesti, koska ei ole olemassa kustannustehokasta järjestelmää veron valvomiseen ja perimiseen. Itse asiassa edes sen osoittaminen, että onko ihmisellä koira rekisterissä on mahdotonta. Koska sanktioita ei käytännössä määrätä, nykyinen verokäytäntö suorastaan rohkaisee kansalaistottelemattomuuteen.

Koiravero on myös valtakunnallisesti epätasa-arvoinen, koska suurin osa koiranomistajista ei maksa eikä heidän tarvitse maksaa veroa lemmikistään. Valtakunnan noin 650 000 koirasta vain 2 prosentista maksetaan koiravero.

Koiraverolla ei ole fiskaalista merkitystä

Juttelin asiasta kaupunkimme talousjohtajan Jukka Männikön kanssa. Hallinnollisten kulujen jälkeen koiraveron nettotuotto tulee olemaan vuonna 2017 Tampereen kaupungille n. 85 000 euroa. Männikön mukaan summalla ei ole mitään merkitystä kaupungin taloustilanteeseen.

Koiraveron poisto edistää kuntalaisten liikkumista

Tampereen kaupungille on tärkeää rohkaista asukkaitaan liikkumaan. Koiraihmiset ovat liikkuvaista porukkaa – iästä riippumatta. Kaksi kertaa päivässä. Koiraveron poisto rohkaisee ihmisiä liikkumaan koiriensa kanssa – hyvällä omallatunnolla, verovapaasti.

Koiraveron poisto antaa positiivisen signaalin kuntalaisille

Kansalaistottelemattomuuden johdosta, koiraveron hallinnolliset kustannukset tulevat lähitulevaisuudessa ylittämään sen tuoton. Veron laiminlyöjien määrä kasvaa niin Tampereella kuin Helsingissä vuosi vuodelta.

Haluammeko me olla kunta, joka saa kyseenalaisen kunnian luopua koiraverosta viimeisenä kuntana Suomessa? Vai haluammeko me antaa nykyisille ja tuleville tamperelaisille positiivisen signaalin koiraystävällisenä kuntana, joka rohkaisee ihmisiä hyvän harrastuksen pariin liikkumaan?

Unohtaa ei sovi myöskään vanhusväestöä, jonka ainoa motiivi liikkumiseen ja omaehtoiseen selviytymiseen kotona saattaa olla oma, rakas lemmikki. Lemmikki, joka on aina läsnä ja jolle vanhus puhuu niin huolensa, murheensa kuin ilon aiheensakin. Eikö tämä ole tavoiteltavan arvoinen asia? Sen voivat valtuutetut päättää.

---------------------------------

Kommentoi kirjoitusta.

AL: Ratikkaäänestys nostaisi kunnallista äänestysaktiivisuutta

Perjantai 28.10.2016 - Lassi Kaleva


AL_28.10._-_Ratikkaaanestys_nostaisi_kunnallista_aanestysaktiivisuutta.jpg”Edustuksellisen kansanvallan suurimpia haasteita ovat vaalien äänestysaktiivisuus ja kansalaisten osallistuminen puolueiden toimintaan. Suomen yleisten vaalien äänestysprosentit ovat kansainvälisesti vertailtuna melko matalia… Suomalaiset ja etenkin nuoret haluaisivat osallistua enemmän kansanäänestyksiin ja muihin suoriin vaikuttamiskeinoihin.” (Lähde: vaalitutkimus.fi).
 
Vuoden 2012 kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus oli Tampereella 56,3 %. Erot äänestysalueiden välillä olivat kuitenkin selkeitä. Matalin äänestysaktiivisuus, 41,5 %, toteutui Pohjois-Hervannan koululla (äänestysalue 54).
 
Hälyttävintä on nuorimman ikäluokan äänestysaktiivisuus. 18–24-vuotiaista ehti Tampereella vuoden 2012 kuntavaaleissa vaaliuurnille vain 32,4 % (6 % vähemmän kuin 2008).
 
Nukkuvien joukko on kaupungissamme harmillisen suuri. Edustuksellinen demokratia ei näin ollen toteudu. Monet saattavat kokea, etteivät pysty äänestämällä vaikuttamaan, koska asiat on kuitenkin jo etukäteen sovittu. Kun äänestäminen ei kiinnosta, on ehkä syrjäytymisen vaarakin suurempi.
 
Etenkin nuorille ja miksei myös vanhemmille on tärkeää kokea, että heidän mielipiteellään on merkitystä, ja että he voivat omalla äänellään vaikuttaa itseänsä koskeviin päätöksiin.
 
Monet poliitikot ovat juhlapuheissa huolestuneita äänestysinnon romahtamisesta. Nyt vaaditaan tekoja. Päätös raitiotien rakentamisesta on juuri sopiva asia kuntalaisten ratkaistavaksi kuntavaalien 9.4.2017 yhteydessä neuvoa antavassa kunnallisessa kansanäänestyksessä. Valtuutettujen tulee luottaa siihen, että kuntalaiset ovat kykeneviä tekemään itseänsä koskevassa asiassa parhaan mahdollisen päätöksen.
 
Tampereella on kuninkaantekijän paikka. Me voimme palauttaa kuntalaisten luottamuksen siihen, että heidän äänellään on merkitystä. Me voimme innostaa kuntavaaleissa niin nuoret, kuin hervantalaiset ja kaikki muutkin vaaliuurnille sellaisissa määrin, mitä ei Tampereella ole nähty. Onko tähän halua? Onko tähän uskallusta? Sen voi valtuusto päättää tulevassa marraskuisessa ratikkakokouksessaan.
 
Lassi Kaleva
Valtuustoryhmän pj (ps.)

Kirjoitus on julkaistu Aamulehden Lukijalta -palstalla 28.10.2016, sivu B5

Kommentoi kirjoitusta.

AL: Perussuomalaisen valtuutetun raju ehdotus kuumensi tunteet Tampereella - Nyt puhuu lakimies

Keskiviikko 26.10.2016 - Lassi Kaleva


Katso 2 minuutin video valtuustosalista Aamulehden uutisen yhteydessä (keskellä artikkelia) tästä klikkaamalla.
 
Tuukka Välimäki, Tatu Airo Aamulehti 26.10.2016
 
AL_26.10.2016_-_Perussuomalaisen_valtuutetun_raju_ehdotus.jpgKatso 2 minuutin video valtuustosalista Aamulehden uutisen yhteydessä (keskellä artikkelia) tästä klikkaamalla.

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Lassi Kaleva esitti yllättävän ehdotuksen Tampereen kaupunginvaltuustossa maanantaina. Kaleva ehdotti, että ratikan kannattajat joutuisivat maksumiehiksi, jos raitiotien hinta ylittyy arvioidusta.
 
Kaleva vaati ponsiehdotuksessaan, että virkamiehet ja ratikkaa kannattavat valtuutetut joutuisivat henkilökohtaiseen taloudelliseen vastuuseen, jos kustannusarvio ylittyy.
 
Lisäksi hän haluaisi budjettikellon, joka näyttää ratikkahankkeen kustannukset reaaliaikaisesti. Kello tulisi Keskustorille.
 
Ehdotus herätti huvittuneisuutta, mutta myös närkästystä. Vihreiden Petri Siuron mielestä Kalevan ponsiehdotus sisälsi jopa uhkauksen piirteitä. Hänen mukaansa valtuutettu tai virkamies voi joutua korvausvastuuseen vain, jos syyllistyy virkarikokseen tai tahalliseen väärinkäytökseen.
 
– Varmaankin valtuutettu voi ehdottaa millaista pontta hyvänsä, mutta tarvitseeko tällaista pontta hyväksyä pöytäkirjaan. Haluan myös kysyä Lassi Kalevalta, onko ponnessa uhkauksellinen elementti ratikan kannattajia kohtaan, Siuro latasi.
 
Valtuuston puheenjohtaja vastasi, että kaupunginlakimies saa ottaa kantaa ponsiehdotuksen laillisuuteen.
 

Ei välttämättä oteta äänestykseen

 
Ratikkapäätös jätettiin pöydälle maanantain kokouksessa. Asiaa käsitellään uudelleen 7. marraskuuta. Myös Kalevan ponsiehdotuksen kohtalo ratkeaa silloin.
 
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kaupunginhallitukselle osoitetuista toivomusponsista äänestetään sen jälkeen, kun varsinainen päätös ratikasta on tehty. Kaupunginlakimies Jouko Aarnio toteaa Aamulehdelle, että valtuuston puheenjohtajan ei tarvitse edes ottaa äänestettäväksi toivomuspontta, joka menee käsiteltävän asian ulkopuolelle.
 
– Voi olla, että tämä jää hyvinkin äänestyksen ulkopuolelle. Jos päätetään ratikasta, niin tällaiset vastuukysymykset eivät kuulu siihen asiaan. Vastuut määräytyvät lainsäädännön mukaan, eikä vastuista voi päättää toivomusponnella kaupunginvaltuustossa, Aarnio sanoo.
 
Päätöksen siitä, otetaanko Kalevan toivomusponsi kahden viikon päästä äänestykseen, tekee valtuuston puheenjohtaja kaupunginlakimiehen esityksestä.
 
– Nyt sitten harkitaan, miten tässä toimitaan. Ratkaisu kerrotaan 7. marraskuuta keskustelun päätteeksi. Monenlaisia muitakin toivomusponsia voi vielä tulla.
 
Raitiotien infran hinta-arvio on 282,9 miljoonaa euroa. Lisäksi kaluston arvioidaan maksavan 97,5 miljoonaa.
 
Lähde: Aamulehden netti 26.10.2016

Kommentoi kirjoitusta.

AL: Matkalippuja alennuksella ruuhka-ajan ulkopuolella

Sunnuntai 23.10.2016 - Lassi Kaleva


AL_23.10.2016_Matkalippuja_alennuksella_ruuhka-ajan_ulkopuolella.jpgTampere voi olla innovatiivinen ja tehdä uutta mitä kaupunkiliikenteessä ei ole tiettävästi koskaan tehty. Tai voimme olla taantumuksellisia ja tyytyä ratikkaan jälkijunassa.
 
Raitiotie palvelee parhaimmillaankin vain pientä osaa kuntalaisista. Autioituva keskustamme saa lopullisen kuolonsuudelman, kun se laitetaan osa kerrallaan pakettiin vuosien rakennustöiden ajaksi. Lopulta ratikan budjetti vie kaupungin taloudelliseen perikatoon.
 
Toimiva joukkoliikenne voidaan toteuttaa ottamalla käyttöön dynaaminen tai joustava hinnoittelu. VR, lentoyhtiöt, hotelliketjut ja matkanjärjestäjät ovat jo menestyksekkäästi testanneet mallin toimivuuden. Nysseissä tämä tarkoittaisi sitä, että ruuhka-aikoina, kun kysyntä on tapissaan, ovat hinnat nykyiset. Muina aikoina olisi voimassa 50 % alennus.
 
Tampere on hinnoittelumallia jo testannutkin. 65-vuotta täyttäneet matkustavat joukkoliikenteessä puoleen hintaan ruuhka-ajan ulkopuolella klo 09-14. Hinnalla on ohjausvaikutusta, 2/3 tuon asiakasryhmän matkoista tehdään alennustuntien aikana.
 
VR:n junaliikenteessä ja Pirkkalan bussiliikenteessä toteutetut 25-30 % lipunhintojen keskimääräiset alennukset ovat houkutelleet runsaasti uusia joukkoliikenteen käyttäjiä. Nyssen joustava hinnanalennus lisäisi ekotekona joukkoliikenteen käyttäjämääriä merkittävästi myös Tampereella.
 
Ratikkaäänestyksestä povataan tiukkaa. Näin merkittävää päätöstä ei pitäisi tehdä pienellä äänten enemmistöllä. Nyt tulisi pikemminkin ottaa vähintään 2 kuukauden aikalisä todellisten kustannusten ja hyötyjen sekä vaihtoehtojen tarkastelemiseksi. Meidän tulee ennen ratikkapäätöstä saada kokemusta siitä, kuinka marraskuun puolivälissä avautuva rantaväylän tunneli vaikuttaa keskustan liikennejärjestelyiden toimivuuteen.
 
Parasta olisi kuunnella kuntalaisia kuntavaalien 2017 yhteydessä järjestettävässä neuvoa antavassa kunnallisessa kansanäänestyksessä. Kysymys voisi jopa kuulua, että haluatko ratikan vai haluatko mieluummin bussilipun puoleen hintaan ruuhkatunteja lukuun ottamatta. Onko tähän uskallusta?
 
Lassi Kaleva
Valtuustoryhmän pj (ps.)
Joukkoliikennelautakunnan jäsen
 

Kirjoitus on julkaistu Aamulehden Lukijalta -palstalla su 23.10.2016, sivu B13

-----------------

Kommentoi kirjoitusta.

Kaupungilla, jolla on varaa investoida, tulee olla varaa pitää huolta myös kaikista heikoimmistaan

Maanantai 16.5.2016 - Lassi Kaleva


Tampereen kaupunginvaltuusto 16.5.2016. Tilinpäätöskokous, pykälät 83 ja 84. Valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro (ps). Lassi Kaleva, valtuustoryhmän pj
 
Näkökulmamme ratkaisee suhteemme ympäröivään maailmaan.
 
Syrjäiseen kylään Intiassa saapuneet tutkimusmatkailijat näyttivät kyläläisille kuvaa New Yorkissa sijaitsevasta Empire State Buildingistä. Tarkoituksenaan matkailijoilla oli esitellä länsimaisen sivistyksen huippusaavutusta. Kyläläisten ensimmäinen kysymys oli, että kuinka paljon siihen mahtuu lampaita.
 
Kyläläisillä oli tietty taustastaan johtuva katsantokanta ja suhtautuminen todellisuuteen. He näkivät sen omista lähtökohdistaan katsottuna täysin oikein.
 
Valtuutettuina me edustamme tiettyjä sidosryhmiä. Pienten lasten isät ja äidit peilaavat kaikkeen lapsinäkökulman. Eläkeläisvaltuutetut ymmärtävät eläkeläisten tarpeet ja tilanteen. Opiskelijat miettivät Tamperetta opiskelukaupunkina ja työttömät - onko täällä työttömiä valtuutettuja? - ymmärtävät työttömän arkea.
 
Länsimaisen yhteiskunnan ytimessä on heikoimmista huolen pitäminen. On meidän valtuutettujen kunnia-asia ajaa myös niiden asioita, jotka eivät siihen itse kykene, joilla ei ole taloudellisia tai muita mahdollisuuksia tehokkaaseen lobbaamiseen. Päätöksenteon ei tule olla huutokilpailu, jossa vahvin sidosryhmä voittaa. Meidän tulisi valtuutettuina edustaa kaikkia kuntalaisia riippumatta taustastamme. Meidän tulisi pyrkiä löytämään ratkaisu, joka on hyvä ja tasapuolinen kaikille. Samalla tulee pitää hyvää huolta kaupungin taloudesta.
 
 
Vuoden 2015 tilinpäätös oli epäonnistunut
 
Tampereen vuoden 2015 tilinpäätös oli epäonnistunut. Tilintarkastuspöytäkirjassa sen allekirjoittaja Pasi Leppänen toteaa, että "Tampereen kaupungin tulorahoitus ei ole riittänyt investointien rahoittamiseen, vaikka kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää. Tulorahoitukseen tulee edelleen kiinnittää huomiota, jotta investoinnit on mahdollista rahoittaa pitkällä aikavälillä."
 
Tilikauden tulos on 38 miljoonaa euroa miinuksella. Oikeampi mittari kuvaamaan kunnan taloustilannetta on kuitenkin toiminnan ja investointien rahavirta. Alijäämäinen tai negatiivinen tunnusluku ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirran tunnusluvun olisi tullut olla viimeisen viiden vuoden osalta positiivinen. Olemme kuitenkin viimeisen viiden vuoden osalta miinuksella 451 miljoonaa euroa. Olemme siis syöneet enemmän kuin kulutamme - 451 miljoonaa euroa viimeisten viiden vuoden aikana. Tampereen sähkölaitoksen lainan takaisinmaksusta saadut rahatkin on syöty.
 
Valitettavasti nyt näyttää siltä, että talouden sopeuttamista ei aloiteta leikkaamalla investointeja. Investointikatto on rampa, koska se ei koske esimerkiksi ratikkaa. Joustot tehdäänkin leikkaamalla palveluista ja nostamalla asiakasmaksuja. Kuten ollaan tehty tähänkin asti.
 
 
Kaupungilla, jolla on varaa investoida, tulee olla varaa pitää huolta myös kaikista heikoimmistaan.
 
On häpeällistä, että kaupunki toteuttaa kunnianhimoista investointisuunnitelmaa ja samaan aikaan nostaa juuri pienituloisiin pahiten kohdistuvia asiakasmaksuja. Kaupunki korotti ikäihmisille kotiin viedyn ateriapalvelun hintaa eurolla. Kaupunki säilytti palvelukeskuskortin tulosidonnaisuuden, jonka seurauksena ikäihmiset lopettivat omaehtoisen liikkumisen ja päivittäisen lämpimän aterian syömisen Tammela-keskuksessa. On häpeällistä, että pormestariohjelmassa mainittu hyvinvointierojen kaventaminen salli Teiskolaisten lipunhintojen moninkertaistumisen. On häpeällistä, että valtuutettujen Sipilän ja Schafeitelin esittämä eläkeläisten puolen hinnan bussilippujen toteuttaminen ilta-aikaan ei saanut riittävää kannatusta. On häpeällistä, että kaupungin 500 eurosta 3000 euroon kohonneet tonttivuokrat rasittavat pienellä eläkkeellä elävien omakotiasujien taloutta kohtuuttomasti. On häpeällistä, että myös kunta- ja kiinteistöveroja nostettiin taannoin kaupungin taloutta paikkaamaan.
 
On ajattelematonta, että kaupunki toimillaan vähentää tehokkaasti juuri sitä ostovoimaa, joka kohdistuisi paikallisiin, työllistäviin palveluihin. Eli toimillaan kaupunki vähentää ostovoimaa ja aiheuttaa siten merkittävästi sekä inhimillistä kärsimystä kaikista heikoimmille, että työttömyyttä alueellemme. Erään arvion mukaisesti jokaisen prosentin ostovoiman leikkaus aiheuttaa aina 700 työtöntä lisää Tampereelle.
 
Tampereen talous on kuralla. Nyt voimme katsoa vain eteenpäin. Esitän puheessani muutaman toimenpide-ehdotuksen kaupunkimme tilanteen, talouden ja vetovoimaisuuden parantamiseksi.
 
 
Kaupungille tarjolla 100 miljoonan katsojan näkyvyys
 
Mielenkiintoisimman mahdollisuuden tuo meille netti, some ja valtuutettu Vuohensilta. Youtubessa voi perustaa kanavan, johon voi luoda videoita, jotka sitten saavat katsojia ja seuraajia. Tamperelainen ammattilukion käynyt ja pian diplomi-insinööriksi valmistuva Lauri Vuohensilta perusti Hydraulic Press Channel -nimisen youtube-kanavan https://www.youtube.com/c/hydraulicpresschannel, joka on saanut 100 miljoonaa katsojaa. Eli voitaisiin sanoa, että 100 miljoonaa katsojaa maailmalla ei tiedä Tapparan mestaruudesta yhtään mitään. Mutta ne tietävät Hydraulic Press Channelin. Se on kanava, jossa hydraulisella puristimella tuhotaan ihan mitä vain. Viimeisin video, jossa hydraulisella puristimella tuhottiin 1,2 karaatin timantti https://www.youtube.com/watch?v=69fr5bNiEfc sai vuorokaudessa eli eiliseen mennessä 3 miljoonaa katsojaa.
 
Onneksi meillä on Tredea Oy, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö. Tredea toimii operatiivisena voimana, kun seudulle houkutellaan uusia yrityksiä, investointeja, pääomia, matkailijoita ja osaajia. Näin he itseään nettisivuillaan kuvaavat.
 
Laurin isä, valtuutettu Timo Vuohensilta lähettikin asiasta sähköpostia 10:lle Tredean avainhenkilölle jo joku aika sitten. Tredealle tarjottiin mahdollisuutta tehdä Tamperetta kuuluisaksi tällaisen kaverin avulla. Kaksi vastasi, että hyvä video. Siihen se sitten jäikin. Vai jäikö?
 
Lauri kertoikin isälleen, että Tredeasta ei ole kuulunut mitään, mutta valkoisesta talosta otettiin yhteyttä. Isä totesi, että hyvä kun kaupunki vihdoin heräsi. Poika totesi, että ei Tampereen valkoisesta talosta, vaan jenkkien valkoisesta talosta Washingon DC:stä. Obamalla on kampanja, joka tähtää kaapelitelevisiomonopolin purkamiseen. Sieltä pyysivät murskamaan kaapeliboxin, jota videota sitten ajettiin some-kavavissa uutisen yhteydessä. Juttu julkaistiin youtubessa, twitterissa ja instargammissa. Ja sillä on nyt miljoonia katsojia.
 
Valkoisessa talossa ymmärrettiin some-ilmiön huima mainosarvo, ja nykyisen trendin mukaisen tuotesijoittelun suunnaton arvo. Ehkä Tampere voisi tulla perässä. Tredealta kannattaisi jopa siirtää muutama henkilö kokopäiväiseen projektiin miettimään täysipäiväisesti uuden ilmiön käyttöä Tampereen hyväksi. Ehkä Särkänniemessä voitaisiin kuukausittain murskata kävijöiden äänestämä asia painetunkilla.
 
Jos ilmiön merkitys ei ole vielä avautunut kaikille kuulijoille, niin todettakoon, että miljoonaa tilaajaa menee juuri puhki. Duudsonit kävivät viime viikolla. Duudsonien tuottaja sanoi, että ei ole nähnyt mitään vastaan netissä ja somessa koskaan. Ja että tätä menestystarinaa on upeaa seurata. Australiasta joku toimittajaisä otti yhteyttä, että voisi tulla perheen kanssa Suomeen lomalle, jos voisi tulla samalla katsomaan miten videoita tehdään. Discovery Chanal tuli pari viikkoa sitten tekemään pätkän kanavalleen. On arvioitu, että syyskuussa kaverilla on youtube-tilaajia enemmän kuin kenelläkään muulla Suomessa, mukaan lukien Duudsonit ja Angry Birds. Eräs toimittaja ottikin Lauriin yhteyttä ja totesi, että kaikki mitä hän tietää Suomesta on tullut Hydraulic Press Channel -kanavan kautta.
 
Tavallista, tylsää mainosvideopätkää katsoo arviolta 146 henkilöä, jos siinä puhuu joku tunnettu kaupungin napamies tai napanainen. Laurin videolla saadaan miljoonia katsojia. Jos ette ymmärrä some-maailman arvoa, niin kysykää vaikka lapsiltanne. Ne tietää missä mennään.
 
 
Tampere-Pirkkalan logistiikkakeskuksella tuhansia työpaikkoja
 
Tampere on raskasta ja synkkää työttömyysaluetta. Parikymmentä prosenttia työttömiä ei ole hyväksyttävä luku. Miksi emme tee oikeita asioita. Oikea asia voisi olla Tampere-Pirkkalan kehittäminen Suomen logistiikkakeskukseksi. Otetaan itsellemme Helsinki-Vantaan 20 000 työpaikkaa. Laitetaan ratikka tauolle ja lähetetään 200 ratikkasuunnittelijaa suunnittelemaan meille 20 000 työntekijän logistiikkakeskus ja lisäksi 2 miljoonan matkustajan tuomat 2 000 työpaikkaa. Kun meillä on ensin työtä, verotuloja ja elinvoimaa, voimme hankkia vaikka kuinka monta ratikkaa.
 
Lisäksi, meidän tulee käyttää julkiset hankinnat oman alueemme hyväksi lisäämään verotuloja ja työpaikkoja. Pormestari voisi halutessaan lähettää delegaatioita selvittämään miten hankintayksiköt muissa maissa toimivat. Miten ne vetävät laillisesti kotiinpäin? Koska sitähän ne tekevät.
 
 
Uuno Turhapuro kävi työkaverin kanssa kaljalla
 
Uuno Turhapuro sanoi aikanaan vaimolle, että hän menee työkaverin kanssa kaljalle. Vaimo sanoi, että ethän sää oo ees töissä. En niin, totesi Uuno, mutta mun kaveri on töissä. Toivottavasti tulevaisuudessa tamperelaiset eivät ole uunoja, joiden ainoa kosketus työelämään on kaveri, joka on töissä.
 
Perussuomalaisten valtuustoryhmä kiittää informatiivisesta arviointikertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Kiitos.

Kommentoi kirjoitusta.

Kiitos luottamuksesta osuuskauppavaaleissa

Maanantai 25.4.2016 - Lassi Kaleva

Kiitos luottamuksesta Pirkanmaan osuuskaupan edustajiston vaaleissa. Listaltamme (Tampereen jäsenalue, lista C) meni läpi 7 ehdokasta: Yrjö Schafeitel, Leena Rauhala, Veltto Virtanen, Sari Tanus, Lassi Kaleva, Satu Sipilä, Terhi Kiemunki.
 
Olen käytettävissänne seuraavan 4 vuoden ajan osuuskaupan edustajistossa. Otan mielelläni vastaan kysymyksiänne, toiveitanne ja ehdotuksianne Pirkanmaan osuuskaupan ja sen toimipaikkojen toimintaan liittyen.
 
-------------

Kommentoi kirjoitusta.

Kaikki omistajat POK:n vaaleissa äänestämään

Torstai 31.3.2016

AL_31.3.2016_POK-vaalit_Lukijalta.jpg

31.3.2016 Aamulehden Lukijalta-palstalla julkaistu teksti:
 
----------------------------------
 
Kaikki omistajat POK:n vaaleissa äänestämään

Pirkanmaan osuuskaupassa järjestetään edustajiston vaalit 1.-17.4.2016. Monelta 180 000:lta pirkanmaalaiselta S-etukortin varsinaiselta haltijalta eli asiakasomistajalta ovat vaalit menneet perinteisesti ohi. Viime edustajistovaaleissa äänestysprosentti jäi maakunnassamme vain noin 20 % tuntumaan.

Pirkanmaalla perinteisen kotiin postitse toimitettavan äänestyslipukkeen lisäksi nyt ensimmäistä kertaa käyttöön otettava sähköinen äänestys pankkitunnuksilla tulee todennäköisesti lisäämään äänestysaktiivisuutta merkittävästi. Linkki äänestykseen löytyy osoitteesta www.osuuskauppavaalit.fi, josta valitaan Pirkanmaan Osuuskauppa. Samasta osoitteesta löytyy 1.4. vaalien alkaessa myös vaalikone, jossa jokainen 15-vuotta täyttänyt asiakasomistaja voi etsiä itselleen sopivaa ehdokasta.
 
Kannattaako osuuskauppavaaleissa sitten äänestää? Kannattaa, jos haluaa vaikuttaa. Vaaleilla valittava edustajisto huolehtii, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään asiakasomistajien toiveitten mukaan. Nyt voit omalta osaltasi vaikuttaa siihen, missä suhteessa kauppasi panostaa esimerkiksi bonusjärjestelmään, edullisempaan hinnoitteluun, palveluverkostoon, valikoimalaajuuteen ja investointeihin.
 
Suomessa vähittäiskauppa on kaikkein keskittyneintä Euroopan unionissa. Taloustieteen professori Vesa Kanniaisen mukaan tämä vähentää kilpailua ja mahdollistaa korkeat hinnat. Ruoan hinta onkin kallistunut Suomessa vuodesta 2010 lähtien EU:n keskiarvoa selvästi enemmän. Jos sinulle on tärkeää edullinen ruoan hinta tai tuntuvammat bonukset ostoksistasi, niin valitse itsellesi ehdokas, joka on asiasta samaa mieltä kanssasi.
 
Mikäli haluat hukkaruoan menevän sitä tarvitsevalle roskakorin sijaan, niin lähetä ehdokkaasi viemään viestiä eteenpäin.
 
Jos haluat, että S-ryhmä panostaa myös lähiruokaan, luomuruokaan ja reiluun korvaukseen ruoan alkutuottajalle, niin edustajisto toimii tässäkin asiassa viestin viejänä.
 
Mikäli olet S-ryhmän työntekijä, valitse itsellesi edustaja, joka ymmärtää jokaisen yrityksen voiman ja menestyksen kumpuavan hyvin ja asiallisesti kohdellun henkilöstön työhyvinvoinnista.
 
Että alueellinen edustus toteutuisi mahdollisimman hyvin, on Pirkanmaa jaettu kolmeen jäsenalueeseen, joita ovat Pohjois-Pirkanmaa, Etelä-Pirkanmaa ja Tampere. Kaikki valitut valitaan samaan yhteiseen edustajistoon, mutta esimerkiksi Lempäälässä asuva voi äänestää vain Etelä-Pirkanmaan listalla olevaa ehdokasta ja Tampereella asuva voi äänestää vain jäsenalueen 3 eli Tampereen ehdokasta.
 
Osuuskauppavaalit eivät ole puoluepoliittiset vaalit, minkä huomaa vaikkapa siitä, että samalla listalla saattaa olla usean eri puolueen edustajia, mutta myös lukuisia perinteisen puoluetoiminnan ulkopuolella olevia ehdokkaita. Kaikki ehdokkaat ovat jollain ehdokaslistalla. Ääni annetaan ehdokkaalle, mutta läpipääsyyn vaikuttaa sekä ehdokkaan itse saamat äänet että koko ehdokaslistan äänimäärä.
 
Osuuskauppa on voimatekijä. Äänestämällä vaikutat Pirkanmaalla 2015 noin miljardin myynnin tehneen ja noin 3 000 työllistäneen yrityksen toimintaan.
 
TOIMITUKSEN FAKTALAATIKKO:
Vaalit. S-ryhmä. Lähde: S-kanava.

  • Sinä voit omistaa yhden osuuden osuuskaupastasi. Samoin kuin muut asiakasomistajat. Eikä muita omistajia ole.
  • Osuuskaupan tehtävä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen. Eduista tärkein on palvelujen käytöstä palkitseva Bonus.
  • Osuuskauppa hyödyttää sinua ja muita asiakasomistajia.
  • Sinulla on mahdollisuus saada osasi myös osuuskaupan tuloksesta osuusmaksun korkona tai ylijäämänpalautuksena. Joka tapauksessa suurin osa rahoista jää lähiseudulle.
  • Vaaleissa huhtikuun alussa asiakasomistaja[na] vaikutat.
Toimituksen nosto: "Edustajisto huolehtii, että palveluita ja etuja kehitetään asiakasomistajien mukaan. Osuuskauppavaalit eivät ole puoluepoliittiset vaalit."
 
LASSI KALEVA
valtuutettu ja yrittäjä, Tampere
osuuskauppavaaliehdokas
 
-------------

Kommentoi kirjoitusta.

AL: Sulkavuorta parempia paikkoja puhdistamolle olisi

Maanantai 21.3.2016 - Lassi Kaleva

AL_2016-03-21_Sulkavuori-kirjoitus.jpg

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.3., että Tampereen kaupunki osallistuu Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakeantiin.
 
KÄYTÄNNÖSSÄ tämä tarkoittaa päätöstä Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon rakentamisesta. Kuntakenttä sote- ja aluehallintouudistuksineen ja itsehallintoalueineen on myllerryksen kourissa.
 
Keskuspuhdistamohanke olisi valtuustoryhmämme mielestä nykylaitoksia saneeraamalla tullut siirtää myöhäisempään ajankohtaan, kunnes kuntakenttäasiat ovat selkiytyneet.
 
SULKAVUORTA selvästi parempiakin sijoituspaikkoja olisi ollut mahdollista löytää mm. Nokialta ja Pirkkalasta. Kunnon aikalisä olisi mahdollistanut muiden vaihtoehtojen asianmukaisen tarkastelun. Sulkavuoren toteutus aiheuttaa selkeitä korotuspaineita kuntalaisten maksaman peruspalvelun eli jäteveden hintaan.
 
ERÄÄN arvion mukaan n. 30 vuoden kuoletus tarkoittaa keskimääräisen vedenkulutuksen mukaan 35 euron lisämaksua vuositasolla (0,7 e/m3). Nelihenkisen perheen vesimaksuun tulisi siten korotusta 140 euroa vuodessa.
 
Ostovoiman leikkaaminen kohonneiden jätevesimaksujen muodossa ei ole Tampereen vaikeassa työttömyystilanteessa järkevää.
 
Ostovoiman kutistuminen kun aiheuttaa suoraviivaisesti myös lisääntyvää työttömyyttä alueellemme.
 
KAUPUNKI voisi halutessaan helpottaa tilannetta keventämällä investointitaakkaa ja määrittämällä kaikkia investointeja - myös ratikkaa - koskevan investointikaton. Kaikkeen ei ole varaa. Suomalaiset eivät ole valmiita kunnallisen vesihuollon siirtymiseen voittoa tavoittelevien sijoitusyhtiöiden omistukseen.
 
OSAKEYHTIÖMALLI aiheuttaa riskin peruspalvelun yksityistämisestä tulevaisuudessa, mikäli esimerkiksi osakassopimuksen keinoin ei tehdä riittäviä suojauksia. Lisäksi yhtiöjärjestykseen voidaan vaikkapa kirjoittaa, että yhtiön osakkeita voivat omistaa vain suomalaiset kunnat.
 
VESIHUOLLON tulee aina olla kunnallinen, kunnan hallintavallassa tai lähellä kunnallista päätäntävaltaa oleva peruspalvelu.
 
Lassi Kaleva
Valtuustoryhmän puheenjohtaja (ps)

Seppo Silvennoinen
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja (ps)

Kirjoitus on julkaistu 21.3.2016 Aamulehden Lukijalta-palstalla

Kommentoi kirjoitusta.

TIEDOTE: joukkoliikenteen lipunhinnoista jouduttiin äänestämään

Keskiviikko 13.1.2016 - Lassi Kaleva

Tampereen seudullinen joukkoliikennelautakunta päätti kokouksessaan 13.1.2016 kaupunkiseudun vyöhyketariffien hinnoista 6.6.2016 alkaen. Päätös ei ollut yksimielinen. Perussuomalaisten Lassi Kaleva teki ensin palautusesityksen Veijo Niemen (ps) ja Tuomo Räihän (Kesk) kannattamana. Tämän jälkeen Kalevan tekemän hylkäysesityksen puolesta äänesti Kaleva ja Räihä.
 
Kalevan mukaan Tampereen tulee ratkaista Teiskon asia teiskolaisia tyydyttävällä tavalla ennen kaupunkiseudun vyöhyketariffien hintojen päättämistä joukkoliikennelautakunnassa. Teisko on osa Tamperetta. Teiskolaisten joukkoliikenteen lipun hinnan tulee olla sama kuin lipunhinta muussakin Tampereen sisäisessä liikenteessä. Kyse on tasapuolisuudesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Kyseessä on Tampereen sisäinen asia, koska ns. ”Sama taksa, sama kaupunki” -malli edellyttää kaupungilta taloudellista panostusta asiaan. Kustannusvaikutus tai lisätuen määrä tämänhetkisillä pohjatiedoilla esitettyyn malliin verrattuna on arviolta vuositasolla noin 200 000 euroa.
 
Lautakunnan tekemän päätöksen mukaan joukkoliikenteen lipunhinnat tulevat nousemaan huomattavastikin Teiskoon tai Teiskosta suuntautuvilla matkoilla.
 
Kohtuulliset lipunhinnat edistävät kuntalaisten sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja erityisesti pienituloisten, työttömien, lapsiperheiden ja eläkeläisten arjessa selviytymistä. Päätöksenteossa tulisikin ottaa huomioon hinnankorotusten ylilautakunnalliset ja sosiaaliset kerrannaisvaikutukset.
 
Ohessa (klikkaa tästä) päätökseen jätetty eriävä mielipide kokonaisuudessaan.
 
Ystävällisin terveisin,
Lassi Kaleva (ps)
Kaupunginvaltuutettu, Tampere
Joukkoliikennelautakunnan jäsen

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää joulua sekä rauhallista ja siunauksellista uutta vuotta!

Keskiviikko 23.12.2015 - Lassi Kaleva

Kiitos kuluneesta vuodesta. Ja kiitos yhteydenotoistanne, kysymyksistänne, asiavinkeistänne ja toiveistanne. Niitä kannattaa edelleen lähettää. Tämä kaikki luonnollisesti täysin luottamuksellisesti. Lähdettä en paljasta arkaluonteisissa asioissa edes omalle ryhmälleni.
 
Ohessa kuva Tampereen joulutorilta 22.12.2015 juuri joulurauhan julistamisen jälkeen. Minä olen kuvassa se oikean puoleinen henkilö, joulupukki on vasemmalla.

Joulutori_Tre_22.12.2015.jpg--------------
 

Kommentoi kirjoitusta.

PS-ryhmäpuheenvuoro budjettivaltuustossa 16.11.2015

Maanantai 16.11.2015 - Lassi Kaleva

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄPUHEENVUORO 16.11.2015
LASSI KALEVA (PS), VALTUUSTORYHMÄN PUHEENJOHTAJA
 

Kun tulin mukaan politiikkaan / Politiikka on yhteistyötä

Kun tulin mukaan politiikkaan, halusin muuttaa kaiken heti. Opin kuitenkin jo varhaisessa vaiheessa, että politiikka on kestävyyslaji, jossa ei pikavoittoja jaella.

Opin myös sen, että laiha sopu on monesti parempi kuin mehevä riita. Tämä saattaa olla äänestäjille ja medialle vaikea paikka. Jos puolue saa vaikkapa lähelle puolet ajamistaan asioista läpi, viljellään helposti mielikuvaa takinkäännöstä, vaikka todellisuudessa onkin kyse huimasta tuloksesta ja saavutuksesta, esimerkkinä PS:n hallitustaival.

Olen oppinut, että politiikka on yhteispeliä, niin oman ryhmän kuin muiden ryhmien kanssa. On turvallista sanoa, että yksin kukaan ei ole yhtään mitään. Jokaisen ryhmän kanssa löytyy asioita, joita molemmat puolueet voivat vilpittömästi ajaa yhdessä eteenpäin. Vaikeina taloudellisina aikoina yli puoluerajojen tapahtuvan yhteispelin ja yhteistoiminnan merkitys vain kasvaa. Kokoomuksen kanssa voimme ajaa työpaikkojen ja yritysten elinkelpoisuuden säilymistä. Vasemmiston kanssa varmistamme että vähäosaisilta ei leikata eikä vanhusten ja pienituloisten elämää kurjisteta. Vihreiden kanssa voimme ajaa lähijunaa. Ja Keskustan kanssa voimme pelastaa Teiskon.

 
Kehut muutamalle valitulle valtuutetulle / Voisin äänestää heitä yli puoluerajojen

Minulle oli suuri yllätys uutena valtuutettuna kolme vuotta sitten, että myös muissa poliittisissa ryhmittymissä on upeita, asiaansa vihkiytyneitä ja yhteisen edun edessä uhrautuvia henkilöitä. Itse asiassa nuo luottamushenkilöt ovat tehneet minuun niin suuren vaikutuksen, että voisin äänestää heitä vaikka yli puoluerajojen, edes tutkimatta tarkemmin heidän vaaliohjelmaansa.

Kokoomuksen Leena Kostiainen on henkilö, jonka kanssa on aina ilo työskennellä. Haluan nähdä Leenan tulevaisuudessa korkeimmilla mahdollisilla luottamuspaikoilla myös valtakunnallisella tasolla.

Demareitten Anneli Kivistö ei hae omaa kunniaansa. Rautarouva ei kumartele ketään, vaan ajaa kaupunkilaisten parasta. Haluan Anneli nähdä sinut täällä valtuustossa vielä tulevaisuudessakin. Hyväksyn vain myöntävän vastauksen tuleville ehdokkuuksillesi.

Vasemmistoliiton Anna Kontula on yksi rohkeimmista tuntemistani nuorista naisista. Toisinaan olemme ehkä joistakin asiakysymyksistä eri mieltä, mutta niin tulee politiikassa ollakin. Tämä on demokratiaa, mielipiteiden ja värien kirjoa.

 
Kiitokset kaupungille ja valtakoalitiolle hyvästä toiminnasta

Hyvä osoitus valtakoalition halusta johtaa yhdessä kaupunkiamme on niin kutsuttu pormestarinvartti. Pormestari, valtuustoryhmien puheenjohtajat ja virkamiehet kokoontuvat viikoittain keskustelemaan ajankohtaisista kaupungin hallintoa koskevista asioista ja suunnitelmista. On olennaista, että informaatio kulkee yli koalitiorajojen. Kiitos tästä pormestarille. Ryhmänjohtajien kokous valtuustoa edeltävänä perjantaina on myös osoitus halusta tehdä yhdessä parempaa Tamperetta.

Yhteisölliseen käyttötarkoitukseen tuleva Perttulan tila Teiskossa on osoitus yli puoluerajojen toteutuneesta halusta kuunnella tavallisia kuntalaisia ja mahdollistaa kaupungin alueella olevien yhteisöjen ja yhdistysten toiminta oman asuinympäristönsä parhaaksi.

Positiivista pormestarin talousarviossa on se, että niin kunnallisveroprosentti kuin kiinteistöverokannat pysyvät ennallaan. Kiitos tästä valtakoalition edustajille.

Kiitos valtakoalitiolle myös siitä, että olette lopultakin ajamassa alas surullisenkuuluisaa tilaaja-tuottaja-mallia ja uudistamassa konsernijohtoa ja -hallintoa. Tämä on erinomainen esimerkki tiedolla johtamisesta, jota tietoa nykymallin toimimattomudesta olette saaneet perussuomalaisten valtuustoryhmältä runsain mitoin kuluneiden vuosien aikana.

 
Linjauksia muutamasta valitusta asiasta

Käsittelen tässä ryhmäpuheenvuorossani vain muutamaa valikoitua talousarvioon ja taloussuunnitelmaan liittyvää aihetta. Valtuutettumme ottavat yleiskeskustelun puheenvuoroissaan laajemmin kantaa budjettikirjan asioihin ja tekemiimme muutosesityksiin.

  • Tampere-Pirkalan lentokentän hankkiminen kunnalliseen omistukseen
  • Ratikkahanke siirrettävä 2040-luvulle
  • 65-vuotta täyttäneiden joukkoliikenteen alennuskauden jatkaminen ilta-aikaan klo 18-23
  • Konsernihallinnon uudistus
  • Maahanmuutto

 
Tampere-Pirkalan lentokentän hankkiminen kunnalliseen omistukseen

Helsinki-Vantaan alueella on lähes 20 000 työpaikkaa. Ei ole mikään ihme, että kultamunia muniva kana halutaan pitää visusti omissa käsissä. Pirkanmaalaisten käsiin ollaan työntämässä mustaapekkaa. Merkittävänä kasvukeskuksena kansainvälisen lentoaseman status on Tampereen kaupunkiseudulle keskeinen asia. Sisäministeriön esitys, jonka mukaan meiltä otettaisiin pois kansainvälisen lentokentän status, olisi tuhoisaa niin elinkeinoelämällemme kansainvälisine yrityksineen, kuin Tampereelle konferenssi- ja matkailukaupunkina. Pääkaupunkiseudulla puhutaankin puolijulkisesti, että niillä on niin hyvät juna-, bussi ym. yhteydet Helsinki-Vantaalle, että eivät ne siellä Pirkanmaalla tarvitse omaa kenttää.

Entä halpalentoturistit? Ottavatko ne kalliin junamatkan Helsingistä edestakaisin Tampereelle piristääkseen paikallista liike-elämäämme?

Tulemme tekemään ryhmä 17 kanssa esityksen, jonka mukaan Tampereen kaupunki ryhtyy valmistelemaan Tampere-Pirkkalan lentokentän hankkimista kunnalliseen omistukseen. Tämä ei toki ratkaise mahdollisen valtioneuvoston asetuksen lentopaikkastatusasiaa, mutta antaa meille jatkossa tarvittaessa vapaat kädet kentän kehittämiseen omista lähtökohdistamme. Mahdollisuuksia on paljon: miljoona vuosittaista halpalentomatkustajaa / halpalentoturistia, satoja charter-lentoja ja lukuisia työpaikkoja tarjoava kansallinen logistiikka- ja rahtikeskus.

  
Ratikkahanke siirrettävä 2040-luvulle

Monesti sanotaan, että kaiken takana on nainen. Tampereella kaiken takana on ratikka. Se alkoi siitä, kun teknisen lautakunnan jäsenet saivat vuosia sitten ratikkareseptin tuomisina Saarbrykenin matkaltansa. Heille todettiin, että ratikka toteutui vasta sitten, kun kaupunginisät älysivät haitata kaikkea muuta kaupunkiin saapuva liikennettä. Resepti on ollut käytössä nyt myös Tampereella. Harmi vain, että resepti on huono ja tuloksena on lässähtävä, pohjan palanut, aineksiltaan kallis pannukakku. Ratikka on syynä myös Hämeenkadun autioittamiskokeiluun, joka on jo vienyt monelta liikkeeltä paljon asiakkaita. Tulemme esittämään raitiotiehankkeen siihen liittyvine suunnittelumäärärahoineen poistamista budjetista, ja niin ikään raitiotiehankeen siirtämistä 2040-luvulle ja Hämeenkadun avaamista yksityisautoliikenteelle.

 
65-vuotta täyttäneiden joukkoliikenteen alennuskauden jatkaminen ilta-aikaan klo 18-23

Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen, omaehtoinen toiminta ja ennaltaehkäisevä työ sekä kotona asumista tukevat palvelut nielevät budjetistamme yli 180 miljoonaa euroa. 150 000 eurolla voimme laajentaa nykyisen 65-vuotta täyttäneitä kuntalaisia koskevan klo 09-14 voimassaolevan 50 % joukkoliikenteen arvolipun seniorialennuksen koskemaan myös ilta-aikaa klo 18-23. Me annamme budjetissa keppiä. Miksemme antaisi myös porkkanaa. Moni 65-vuotta täyttänyt ei iltapimeällä halua ajaa autoa, mutta he kansoittaisivat teatterit, ravintolat, kielikurssit, harrastuspiirit, jumpparyhmät ja taidepiirit, mikäli heille tarjotaan siihen mahdollisuus. Mikäli on tarkoitus pitää 65-vuotta täyttäneet hyvässä fyysisessä ja henkisessä kunnossa, niin tämä on siihen erinomainen askel.

 
Konsernihallinnon uudistus / Henkilöstön irtisanomiset

Tilaaja-tuottaja-mallin alasajon ja konsernihallinnon uudistuksen myötä meillä on tuhannen taalan paikka karsia pöhöttynyttä virkakoneistoamme. Normaalissa yrityksissä tämä tarkoittaisi yt-menettelyä ja tarvittaessa mittaviakin irtisanomisia. Ei ole kuitenkaan uskottavaa, että johtava virkamiehistömme kykenisi tai haluaisi vapauttaa tehtävistään henkilöitä, joiden kanssa heillä on sukulaisuussuhde tai vuosikymmeniä kestänyt ystävyys tms. suhde.

Talouden tasapainottamisen edellyttämä konsernihallinnon henkilöstön vähentäminen tulee oleman lähinnä kosmeettista puuhastelua, ellei tehtävään palkata vaikkapa ulkopuolista konsulttia. Paikallista osaamistakin löytyy. Asiaa tapetilla pitänyt valtuutettu Yrjö Schaweitel olisi erinomainen valinta, Yrjö saattaisi toki tehdä työn vaikka ilman palkkaa, talkooperiaatteella. Tekeviä käsiä sen sijaan ei tule vähentää. Ryhmä 17 esitys koskeekin ainoastaan konsernihallintoa.

 
Maahanmuutto

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro ei olisi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro ilman maahanmuuttoulottuvuutta. Tilanteessa, jossa Euroopan maat rakentavat piikkilanka-aitoja, sulkevat rajojansa ja niinkin lähellä kuin Ruotsissa majoittavat yksin tulleita miespuolisia turvapaikanhakijoita kadulle, Perussuomalaisten maahanmuuttokanta ei välttämättä enää herätä intohimoja puoleen tai toiseen. Kantamme rajojen sulkemisen suhteen on sama kuin MTV:n uutisten kyselyssä 88 %:lla vastaajista, eli että Suomen rajat tulisi sulkea. Kantamme paikallisiin tamperelaisiin vastaanottokeskuksiin on niin ikään kielteinen. Päätösvalta sellaisen perustamisesta tulisi olla ylimmällä kunnallisella päätöksentekoelimellä eli kaupunginvaltuustolla.
 
MTV.fi äänestys (klikkaa tästä)

 
Lopuksi - Herkkusieniä ja potaskaa

Yrjö Shaweitelin aikaan jotkut virkamiehet vitsailivat että luottamushenkilöt ovat kuin herkkusieniä. Niitä pidetään pimeässä ja niille syötetään potaskaa. Ennen kaikki olikin toisin. Itse olen sitä mieltä, että molempia tarvitaan. Niin virkamiehillä kuin luottamushenkilöillä on oma, tärkeä ja olennainen roolinsa. Virkamiehet tuottavat hyvää, puolueetonta ja aidosti eri ratkaisuvaihtoehdot huomioonottavaa valmistelua päätöksenteon tueksi. Ja luottamushenkilöt ohjaavat tuota valmistelua ja tekevät päätöksiä sillä mandaatilla, jonka ovat äänestäjiltään saaneet.

Valtuutetut. Kansalaiset ovat antaneet teille vallan päättää heitä koskevista asioista täällä paikallisesti. Aivan samalla tavalla, kuin muinaisesti he antoivat vallan nuotion ympärillä kokoontuneille heimoneuvostoille. Valtanne on pyhää ja voitte tehdä sillä paljon hyvää. Ottakaa tuo teille annettu valta itsellenne, ja käyttäkää sitä viisaasti niiden ihmisten parhaaksi, jotka ovat teidät täällä Tampereella valinneet luottamustehtäväänne.

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvät ja huonot uutiset 14.10.2015. Valtuutettu Kaleva ja delfiinit...

Keskiviikko 14.10.2015 - Lassi Kaleva

Hyvät ja huonot uutiset keskusteli 14.10.2015 esitetyssä jaksossaan (kausi 7, jakso 6) mm. delfinaariosta ja delfiineistä. Katso mitä mieltä siellä oltiin valtuutettu Lassi Kalevan valtuustopuheenvuorosta, jossa Kaleva tiedustelee laitosteatterien näyttelijöiden asemaa delfiineihin verrattuna… valtuuston kokouksessa kun joku ajatteli, että on väärin "pakottaa" delfiinit esiintymään ihmisille näytöksissään (40 sekunnin pituinen klippi).
 

Kommentoi kirjoitusta.

AL 25.9.2015: Kerrostalossa uusi käytäntö pakolaisten takia - PS:n valtuutettu esitti poliisille kysymyksen

Perjantai 25.9.2015 - Lassi Kaleva

Tuukka Välimäki, Aamulehden netti 25.9.2015
 
Tamperelainen perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Lassi Kaleva ihmettelee, pitääkö kerrostalojen ulko-ovet nyt lukita Tampereella päiväsaikaan. Hänen mukaansa ihmiset kokevat turvattomuutta, kun kaupunkiin on saapunut runsaasti turvapaikanhakijoita.
 
Kaleva puhui eilen torstaina turvapaikanhakijoiden hätämajoitusta käsitelleessä yleisötilaisuudessa Tampereen valtuustosalissa. Hän kertoi, että Koukkuniemen vanhainkodin lähellä sijaitsevissa Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiön (Toas) kerrostaloissa lukitaan nyt ulko-ovet myös päiväsaikaan. Asukastiedotteessa on Kalevan mukaan kerrottu, että Rauhaniemen talojen ulko-ovet pidetään nyt lukittuina ympäri vuorokauden asukkaiden pyynnöstä.
 
Koukkuniemen vanhainkodin alueelle on hiljattain perustettu turvapaikanhakijoiden hätämajoituspaikka.
 
- Kansalaisten keskuudessa on tietynlaista turvattomuutta. Mitä heille pitäisi vastata? Pitäisikö ne ovet avata uudestaan vai pitää myös päivällä lukittuina, Kaleva kysyi.
 
Kysymykseen vastasi Sisä-Suomen poliisilaitoksen komisario Ismo Rajala. Hänen mukaansa ovien lukitsemiskäytäntöjen tiukentamiselle ei ole mitään perusteita. Hän arvioi, että ratkaisu perustuu tietämättömyyteen.
 
Toasin toimitusjohtaja Timo Lehto vahvistaa Aamulehdelle, että Rauhaniemen asuntokohteessa pidetään nyt ulko-ovet lukoissa ympäri vuorokauden. Näin on toimittu viime viikonlopusta asti. Aiemmin ovet pantiin säppiin vasta illalla.
 
Päätöksen taustalla on asukkaan lähettämä palaute. Asukkaan mukaan talossa on ollut levottomuutta viime aikoina, ja käytävillä on kulkenut ihmisiä, jotka eivät asu kohteessa. Palautteen mukaan asukkaat kokevat turvattomuutta myös ulkoillessaan. Palautteen lähettäjä sanoi puhuvansa useampien asukkaiden puolesta.
 
- Turvapaikanhakijoita liikkuu useiden henkilöiden porukoissa. Nuoret opiskelijat haluavat nyt turvaa myös päiväaikana, ettei sisään pääsisi ketään, joka ei asu talossa, Lehto sanoo.
 
Lehto sanoo, että Toasin tietoon ei ole tullut mitään välikohtauksia. Hänen mukaansa ei ole voitu vahvistaa, että Rauhaniemen käytävillä liikkuneet ihmiset olivat turvapaikanhakijoita, eivätkä esimerkiksi talossa asuvia vaihto-opiskelijoita.
 
Lehdon mukaan jotkut tuntemattomat henkilöt ovat kuitenkin käyneet kokeilemassa Rauhaniemen talojen ulko-ovia päiväsaikaan.
 
Komisario Ismo Rajalan arvioihin Lehto vastaa, että Toas vain kuuntelee asukkaidensa toiveita.
 
- Meillä on normaali käytäntö, että jos asukkaat haluavat, lukitsemme ulko-ovet. Jos asukkaat kokevat turvattomuutta, niin kyllähän me pyrimme estämään sivullisten pääsyn taloihin.
 
Rajala muistuttaa, että myös Toasin keskustakohteissa ja osassa Hervannan kohteita ovet pidetään säpissä ympäri vuorokauden.
 

Julkaistu Aamulehden netissä 25.9.2015 (netissä myös tilaisuuden videotallenne, ja uutisen jälkeen lukuisia lukijoiden kommentteja)

Kommentoi kirjoitusta.

Perussuomalainen-lehti 9/2015: Tampereella jalkaudutaan lähiöihin

Perjantai 25.9.2015 - Lassi Kaleva

PS-lehti_9-2015_Tampereella_jalkaudutaan_lahioihin.jpg

Tampereen Perussuomalaisten valtuustoryhmä tarjosi kuntalaisille hernekeittoa 5.9.2015 K-supermarket Nekalan Suurjaon pihassa. Tämä on osa valtuustoryhmän ns. kaupunginosakiertuetta, jossa vaalien välillä jalkaudutaan ja kierretään kaikki merkittävät tamperelaiset lähiöt.
 
Mukana kiertueen toteutuksessa ovat valtuustoryhmän lisäksi paikallisyhdistyksen aktiivit, Pirkanmaan PS-nuoret ja pirkanmaalaiset PS-kansanedustajat. Tulevaisuudessa arvovaltaiset vieraat myös Pirkanmaan ulkopuolelta ovat tervetulleita tapahtumien vetonauloiksi.
 
Hernekeitto ostettiin kilpailutettuun hintaan yrittäjältä ostopalveluna. Itse grillattu makkarakin toimisi tosin yhtä hyvin. Vapaavalintainen kahvitarjoilu ja kaikki muu tehtiin yhteisenä talkootyönä. Paikallisyhdistyksen toimistolta saimme kokoontaitettavat penkit, tuolit ja pöydät varsinkin seniori-ikäisten ruokailijoiden iloksi.
 
Mainostamisen suhteen halusimme erottua positiivisesti muista paikallisista valtuustoryhmistä. Tilasimme paikalliselta jakeluyhtiöltä jakelun ympäristön 7500 talouteen. Sen lisäksi 500 kappaletta mainosta jaettiin PS-nuorten toimesta kädestä käteen. Värillisen A-nelosen mainoksen painoksen ja jakelun hinnalla ei olisi päivälehteen saanut kummoistakaan ilmoitusta. Jos kaikki onnistuu suunnitelmien mukaisesti, on tarkoituksena kiertää valtaosa Tampereen lähiöistä vuosien 2015-2016 aikana, noin 7000-12000 talouden alue kerrallaan.
 
A4-kokoiseen jaettavaan mainokseen mahtuu hyvin tekstiä. Kutsuimme mainoksessa kuntalaiset kertomaan valtuutetuille mielipiteensä paikallisista ajankohtaisista asioista ja tulevan vuoden budjetista.
 
Väkeä tuli paikalle satamäärin. Keskustelua riitti. Uusia jäsenhakemuksia puolue sai samalla 2 kpl, minkä lisäksi yksi henkilö jäi vielä miettimään jäsenyyttään PS-nuorissa.
 
Yksityiskohtia kaupunginosakiertueen toteutuksesta ja vaikkapa kilpailuttamistamme hinnoista saa allekirjoittaneelta.
 
Olemme Tampereella huomanneet, että ainoastaan yhteen hiileen puhaltamalla voimme saada aikaan merkittäviä asioita. Kun on uskoa siihen, että loppujen lopuksi myös kaikki muut toiminnassa mukana olevat haluavat pohjimmiltaan ajaa perussuomalaisuuden mukaisia arvoja, löydämme keskuudestamme vahvuutta ja yhtenäisyyttä, jota emme me tai meidän vastustajammekaan uskoneet meistä löytyvän.
 
Lassi Kaleva
Valtuustoryhmän puheenjohtaja (ps)
Tampere
 
(Artikkeli on julkaistu Perussuomalainen-lehden numeron 9/2015 järjestöosiossa)

-----------------

Kommentoi kirjoitusta.

AL-Lukijalta 10.9.2015 - Ei vastaanottokeskusta Tampereelle

Torstai 10.9.2015 - Lassi Kaleva

AL_2015-09-10_Ei_vastaanottokeskusta_Tampereelle_tiukka2.jpgArtikkelista (Aamulehti 5.9.) ”Pirkanmaan kuntapäättäjistä neljä ei haluaisi vastaanottokeskusta” sai sellaisen kuvan, että kaikki Tampereen kuntapäättäjät suhtautuvat myönteisesti turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen sijoittamiseen kuntaansa.

Koska tuon uutisen tuoma mielikuva Tampereen kuntapäättäjien yksimielisyydestä saattoi hämmentää monen lukijan mielen, toteamme että Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmä ei kannata vastaanottokeskuksen perustamista kaupunkiimme.
 
Tulee ennemminkin aktiivisesti toimien löytää keinoja lievittää inhimillistä tragediaa ja auttaa hätää kärsiviä omilla lähialueillaan.
 
Tämä tarkoittaa paitsi voimakasta poliittista painetta kriisialueita lähellä sijaitsevien valtioiden suuntaan, myös yhteistyötä niiden ja EU:n välillä. Hädän lievittäminen kriisialueiden tuntumassa olisi huomattavasti tehokkaampaa, kuin myöntää muutamalle onnekkaalle vaarallisesta merimatkasta hengissä selvinneelle lottovoitto, ja jättää muut oman onnensa nojaan. 

Presidentti Tarja Halosen mukaan sotilaallisista konflikteista kärsivät usein eniten naiset ja tytöt, ja että sotien aikana monet naiset joutuvat raiskausten ja julman väkivallan uhriksi. Meidän tulee tunnustaa resurssiemme rajallisuus.

Apu tulisi tietoisestikin kohdistaa pääasiassa konflikteista raskaimmin kärsiviin ryhmiin, kuten lapsiin, naisiin ja vanhuksiin.

Lassi Kaleva
Valtuustoryhmän pj (ps), Tampere

Seppo Silvennoinen
Valtuustoryhmän varapj (ps), Tampere

Kommentoi kirjoitusta.

AL, Lukijalta 24.8.2015 - Teiskoon Tasataksa

Maanantai 24.8.2015 klo 13:56 - Lassi Kaleva

 
 AL_2015-08-24_Lukijalta_Teiskon_tasataksa.jpgValtuusto voi päättää Teiskon joukkoliikenteen tasataksasta
 
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 24.6. kokouksessaan 6.6.2016 käyttöön otettavasta lippu- ja tariffijärjestelmästä, joka perustuu vyöhykemalliin. Malli nostaa joukkoliikenteen asiakashintoja Teiskon alueella 2–3-kertaisiksi. Koska mahdollinen Teiskon tasataksamalli on Tampereen sisäinen talousarvioasia, ei seudullinen lautakunta voi siihen ottaa kantaa. Asia on yksin Tampereen kaupunginvaltuuston päätettävissä.
 
Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita on todennut, että Teiskon liikenteen taksojen pitäminen samalla tasolla muun Tampereen kanssa aiheuttaa noin 200 000 euron lisäkustannuksen verrattuna tilanteeseen, jossa teiskolaisten taksat nousevat esitetyn vyöhykemallin mukaisesti. Kaupungin maksamaan 11 miljoonan euron joukkoliikennetukeen Teisko-asialla ei ole sanottavasti merkitystä.
 
Asialla on kuitenkin merkitystä Teiskossa asuvan vanhusväestön omaehtoiseen kotona selviytymiseen. Hintojen moninkertaistuminen saattaa masentaa monen ikäihmisen mielen, millä on negatiivisia seurauksia. Mikäli neljä seniori-ikäistä teiskolaista siirtyy ennenaikaisesti ympärivuorokautiseen hoitoon, siitä aiheutuu kaupungille yhteensä noin 227 000 euron vuotuiset kustannukset.
 
Koska maan hallitus on päättänyt viedä läpi sote-uudistuksen, tullaan palveluja varmasti jossakin määrin keskittämään. Kuntalaki ja terveydenhuoltolaki edellyttävät palveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta. Tampereella tämä voisi tarkoittaa sitä, että myös Teiskon alueen asukkaiden tulisi voida matkustaa kuntansa palveluiden luo samalla taksalla muiden kuntalaisten kanssa.
 
Ei sovi unohtaa Teiskon ja Tampereen kuntaliitoksen kaupungille tuomaa mittavaa omaisuutta. Tampereen kaupungilla on Teisko-Aitolahden alueella metsää 3 060 ha, josta talousmetsiä 856,2 ha. Harvennushakkuu toisi kaupungille jopa 2 miljoonaa euroa. Päätehakkuusta se saisi maksimissaan jopa 12 miljoonaa.
 
Teiskolaiset ovat valinneet asuinpaikkansa vallitsevien olosuhteiden mukaan. He ovat mitoittaneet taloudelliset resurssinsa jo pitkään voimassa olleen joukkoliikenteen tasataksan pohjalta. Muutoksella saattaa olla rajuja seurannaisvaikutuksia niin yksilöiden kuin välillisesti kaupunginkin talouteen.
 
Valtuustolla on tulevissa talousarvioneuvotteluissa mahdollisuus tehdä päätös, joka antaa toivoa tulevasta ja joka on kokonaistaloudellisesti koko Tampereen etu.
 
LASSI KALEVA
joukkoliikennelautakunnan jäsen,
kaupunginvaltuutettu (ps), Tampere

Kirjoitus on julkaista 24.8.2015 Aamulehden Lukijalta-palstalla

Kommentoi kirjoitusta.

AL 16.6.2015 Ratikasta ei tule kansanäänestystä / Kaupunginvaltuusto 15.6.2015

Tiistai 16.6.2015 - Lassi Kaleva

AL_2015-06-16_kansanAAnestys_ratikasta.jpgTein pykälässä 131, jossa keskusteltiin ratikan aikataulusta seuraavan muutosesityksen: ”Että taloustilanne, valtion osuuden epävarmuus ja joukkoliikenteen käyttäjien aleneva suunta huomioon ottaen, suunnittelussa on otettava huomioon mahdollisuus, että hanke siirretään myöhäisempään ajankohtaan.” Muutosesitystä kannatti 23 valtuutettua ja vastusti 43 valtuutettua.
 
----------------
 
Tein pykälässä 131 myös seuraavan toivomusponsiehdotuksen: ”Koska raitiotiehankkeessa on kyse asiasta, joka vaikuttaa merkittävästi ja pitkäaikaisesti Tampereen kaupungin talouteen ja sen asukkaiden elämään, tulee päätös raitiotien toteutusvaiheesta siirtää keväällä 2017 järjestettävien kuntavaalien yli. Kuntavaalien yhteydessä kaupunki järjestää neuvoa antavan kunnallisen kansanäänestyksen, jossa kuntalaiset voivat ilmaista oman mielipiteensä hankkeen toteutuksesta.” Ponsiesitystä kannatti 20 valtuutettua ja vastusti 43 valtuutettua.
 
----------------
 
Tein pykälässä 140, jossa keskusteltiin tavara-aseman siirtämisestä seuraavan toivomusponsiehdotuksen: ”Kaupunki pyrkii siihen, että sen kustannukset tavara-asemaan liittyen ovat korkeintaan n. 1,2 miljoonaa euroa rakennuksen siirtoon liittyvän kustannusarvion
mukaisesti.” Toivomusponsiesitystä kannatti 17 valtuutettua ja vastusti 47 valtuutettua.
 
----------------

Oheinen Aamulehden uutinen on julkaistu 16.6.2015 sivulla A8

Kommentoi kirjoitusta.

AL 9.6.2015

Tiistai 9.6.2015 - Lassi Kaleva

Tampereen Perussuomalaisten valtuustoryhmä vaihtoi puheenjohtajansa

ILKKA LAITINEN/Aamulehden arkisto
www_kaleva

Lassi Kaleva (oik.) on valittu Tampereen Perussuomalaisten valtuustoryhmän uudeksi puheenjohtajaksi. Kuvassa myös Heikki Luoto ja Tampereen perussuomalaisten puheenjohtaja Terhi Kiemunki. Arkistokuva.

Kotimaa | 9.6.2015 | 20:04 | Päivitetty 20:061

Aamulehti

Tampereen Perussuomalaisten valtuustoryhmän johto vaihtui maanantaina. Valtuustoryhmä valitsi yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi Lassi Kalevan ja varapuheenjohtajaksi Seppo Silvennoisen.

Tampereen Perussuomalaisten puheenjohtaja Terhi Kiemunki arvioi, että uudet valinnat antavat uuden pohjan yhteisten asioiden hoitamiseen muiden valtuustoryhmien kanssa.

–Nykyisten hallituspuolueiden hyvän vuoropuhelun tavoin, uskon Tampereen perussuomalaisten tekevän jatkossa entistä parempaa yhteistyötä kaupungin päätöksenteossa. Paikallisyhdistys ja valtuustoryhmä tulevat nyt myös lähemmäs toisiaan,  Kiemunki kertoo.

Vastavalittu valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva on valmis rakentavaan yhteistyöhön.

–Uusi puheenjohtajisto pyrkii entistä rakentavammin vaikuttamaan yhteisiin kaupungin asioihin, tuoden esille perussuomalaisia tavoitteita. Puolueen kentän ääni kuuluu nyt paremmin myös kaupunginvaltuustossa, kuvailee Kaleva.

Aarne Raevaara ja Ilmari Rostila jättivät puheenjohtajapaikkansa henkilökohtaisista syistä maanantaina.

Uutinen on julkaistu AL-netissä tiistana 9.6.2015 (klikkaa tästä)

Kommentoi kirjoitusta.

Kirjoitukseni 15.5.2015 Maaseudun tulevaisuudessa: Kotimaista energiaa ja työpaikkoja

Perjantai 15.5.2015 - Lassi Kaleva

mt_15.5.2015_kotimaista_energiaa_ja_tyapaikkoja.jpg

Meillä on maassamme suuri, Norjan öljyyn verrattavissa oleva energiareservi turpeessa ja puussa. Käyttäkäämme sitä ylpeästi oman maamme hyväksi.
 
Jos haluamme, kotimainen energia voi tuoda jopa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja, vähentää tuontienergian vuosittaista kulutusta miljardeilla euroilla ja lisätä samalla energiaomavaraisuuttamme ja huoltovarmuuttamme.
 
Norjan öljyvarat ovat nostaneet sen taloudellisesti maailman huipulle. Öljyrahaston kautta jokainen norjalainen onkin kruunumiljonääri.
 
Sanoisiko joku norjalaisille, että kyllä teidän olisi parasta lopettaa öljyntuotantonne, koska öljy on fossiilisena polttoaineena uusiutumaton luonnonvara? Ei varmasti. Jokaisen maan tulee käyttää käytettävissä olevat resurssinsa omien kansalaistensa hyväksi.
 
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) mukaan Suomen turvevarojen energiasisältö on noin 13 000 TWh. Tämä vastaa yli 30 vuoden kokonaisenergiankulutusta Suomessa.
 
Suomen turvevarat ovat kaksinkertaiset Pohjanmeren tunnettuihin öljyvaroihin ja kaksi kolmasosaa Norjan tunnettuihin öljyvaroihin verrattuna.
 
Olemme eurooppalaisittain rikkaita: EU-alueen suo- ja turvemaista noin 90 prosenttia sijaitsee Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Me istumme öljylähteen päällä.
 
Suomen teollinen tuotanto ja vienti sakkaa. Nykytilanteessa teollisen tuotannon ja viennin lisääminen on haasteellista. Tuonnin merkittävä vähentäminen on paljon yksinkertaisempaa.
 
Koko Suomen energiataseesta noin 70 prosenttia tulee ulkomailta. Tuontienergiasta noin 80 prosenttia on venäläistä kivihiiltä, maakaasua, öljyä, sähköä ja ydinpolttoainetta. Tuontienergia maksaa Suomelle nettona vuodesta riippuen noin kahdeksan miljardia euroa.
 
Suositaan kotimaista
 
On sulaa hulluutta olla käyttämättä kotimaisia lähipolttoaineita, kuten puuta ja turvetta, joita meillä on riittävästi omasta takaa. Voimme halutessamme korvata jopa yli puolet nettotuontienergiastamme kotimaisilla vaihtoehdoilla.
 
Kotimaisilla energiaratkaisuilla (puu, turve) voimme edistää myös oman kunnan ja maakunnan elinvoimaisuutta. Esimerkiksi Pirkanmaalla Lempäälän energiantuotannossa säästetään jopa yli puolet jokaista megawattia kohti, joka tuotetaan nykyään maakaasun sijaan kotimaisilla polttoaineilla.
 
Vesilahden kunta Pirkanmaalla säästää rahallisesti noin 20–25 prosenttia siirryttyään 2003 alkaen lämmöntuotannossaan kevyestä polttoöljystä hakkeeseen. Lisäksi, kun noin 300 000 litraa kevyttä polttoöljyä korvataan hakkeella, niin koko rahamäärä jää kiertämään paikallisesti. Terveyskeskus, vanhainkoti, koulu ja päiväkoti lämpiävät nyt uusiutuvalla kotimaisella lähienergialla.
 
Kasvihuoneiden lämmityksessä on siirrytty jo vuodesta 1973 lähtien öljystä ja maakaasusta kohti kotimaisia energiamuotoja, haketta, turvetta ja pellettiä. Joissakin tapauksissa kasvihuoneiden energiakustannukset ovat sen seurauksena jopa puolittuneet.
 

Kansallista politiikkaa

 
Tarvitsemme kansallisesta energiapolitiikasta selvän ja pitkäjänteisen näkemyksen, joka suosii kotimaista energiaa – kolmesta syystä.
 
Ensiksi, että saisimme työttömille työpaikkoja. Turpeen ja energiapuun hinnasta noin puolet on suomalaista työtä. Toiseksi, että estäisimme rahan karkaamisen ulkomaille, eli pitäisimme sen mieluummin kiertämässä ja elävöittämässä omaa kansantalouttamme. Kolmanneksi, parantaaksemme EU-maiden alhaisimmasta päästä olevaa huoltovarmuuttamme.
 
Tällä hetkellä turvetuotannon piirissä on vain noin 0,7 prosenttia turvemaiden pinta-alasta. On arvioitu, että mikäli me nostaisimme turpeen nykyisen tuotannon 5–6-kertaiseksi, tuloksena olisi jopa 30 000 työpaikkaa maakuntiemme miehille ja naisille.
 
Kauppataseemme paranisi samalla arviolta neljällä miljardilla eurolla vuodessa. Eli 25 vuoden aikana muodostuisi säästöä noin 100 miljardia euroa, mikä vastaa tämänhetkistä valtionvelkaamme.
 
Turvetuotannon piirin tulisi kuitenkin ainoastaan noin viisi prosenttia Suomen koko suo- ja turvealasta. Kestävän kehityksen mukaisesti turvetuotantoon otettaisiin vain luonnontilaltaan muuttuneita, pääasiassa metsäojitettuja turvemaita, ei lainkaan luonnonsoita tai avosoita.
 
Jo suojeltuihin suoaloihin ei saa koskea nyt eikä tulevaisuudessa.
 

Tuulivoima ei ratkaisu

 
Tietyt tahot tarjoavat tuulivoimaa vaihtoehtona maamme energiatarpeeseen.
 
Tuulivoimasta puhuttaessa annetaan ymmärtää toiveikkaasti sen olevan vastaus miltei kaikkeen. Itse asiassa tuulivoimalla tuotetaan ainoastaan sähköä. Eikä sitäkään silloin, kun tuulee liian hiljaa tai liian lujaa. 2,7 miljoonan suomalaisen kodin lämmittää sen sijaan suurelta osin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu kaukolämpö.
 
Suomalaiset kodit ja julkiset rakennukset tulevat jatkossakin lämpiämään jollakin muulla kuin tuulivoimalla.
 
Kysymys kuuluu: vaikenemmeko me nolona siitä tosiasiasta, että energianlähteitämme tulevat myös tulevaisuudessa olemaan kalliilla Venäjältä tuomamme, energiariippuvuutta aiheuttavat, huoltovarmuuttamme vähentävät, ja saastuttavat fossiiliset polttoaineet? Vai otammeko me saatavissamme olevan hyödyn ja käytämme lähienergiaa, tilanteesta riippuen puuta ja turvetta?
 
Emme voi enää jatkaa vanhalla mallilla ja toivoa että lopputulos olisi erilainen. Leikkausten tie on tuhon tie.
 
On aika, että kansanedustajat puoluekannasta riippumatta tekevät sellaisia ratkaisuja, jotka takaavat elämisen mahdollisuudet myös jälkipolville.
 
Tulevilla lainsäätäjillä on mahdollisuus tehdä jotakin suurta oman maansa hyväksi. Uskon, että he ovat halukkaita sen tekemään.
 

LASSI KALEVA

Kirjoittaja on tamperelainen yrittäjä
ja kaupunginvaltuutettu (ps)

Kirjoitus on julkaistu 15.5.2015 Maaseudun tulevaisuuden yliö-kirjoituksena

Kommentoi kirjoitusta.

UPEA TULOS !!!

Maanantai 20.4.2015 - Lassi Kaleva

Hyvät ystävät. Eduskuntavaalit  on nyt käyty. Alustavan ääntenlaskun mukaan sain n. 3000 ääntä, mikä on ensikertalaisen äänisaaliiksi todella hyvä tulos. Pirkanmaalla säilytimme 4 paikkaamme. Läpi eduskuntaan meiltä menivät Lea Mäkipää, Sami Savio, Martti Mölsä ja Tiina Elovaara.
 
Perussuomalaisten saama äänimäärä on osoitus siitä, että kansa haluaa muutosta. Se on osoitus siitä, että äänestäjät haluavat Arkadianmäelle jonkun, joka on tavallisen pienen ihmisen puolella, ajaa oman maakunnan asioita ja pitää oman maan puolia.
 
Kiitos talkooporukalle ja kaikille teille, jotka olette minua tukeneet tässä elämäni suurimmassa koetuksessa. Kampanja-aika oli työtä aamusta iltaan tauotta usean kuukauden ajan. Kiitos puolueelle, piirille ja paikallisyhdistykselle sen antamasta tuesta. Kiitos muille ehdokkaille rehdistä kamppailusta. Ja kiitos äänestäjille osoittamastanne luottamuksesta.
 
Jatkan edelleen toimintaani Tampereen kaupunginvaltuutettuna kuntalaisten parhaaksi. Ja olen edelleenkin tavoitettavissa kuunnellen herkällä korvalla kysymyksiänne, toiveitanne ja ehdotuksianne kaupunkimme asioihin liittyen.
 
Vielä kerran kiitos, kiitos ja kiitos. Ja onnea kansanedustajillemme ja uudelle eduskunnalle vaativassa tehtävässänne.
 
Lassi Kaleva
Kaupunginvaltuutettu, Tampere

Tästä, Ylen vaalitulospalvelusta, näet koko maan äänimäärät. Itse olin koko maan ehdokkaista äänimäärien mukaisessa järjestyksessä sijaluvulla 311.

1 kommentti .

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »