LASSI KALEVA: aiheuttavatko rokotevaatimukset Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakyvyn heikkenemistä 1.2.2022 lähtien?

Perjantai 21.1.2022 klo 20.32 - Lassi Kaleva


Olen toimittanut seuraavat kysymykset pormestari Anna-Kaisa Ikoselle ja Tampereen konsernijohdolle vastattavaksi ma 24.1.2022 kaupunginhallituksen koronakatsauksessa. Kysymyksiin pyydetään vastauksia myös Tampereen kaupunginvaltuuston kyselytunnilla ma 31.1.2022.

 

JOHDANTO: Saamani tiedon mukaan henkeen ja terveyteen liittyvien pelastustehtävien hoitaminen heikkenee, mikäli pelastuslaitos päättää siirtää pois varsinaisesta työstään sellaiset palo- ja pelastustoimessa toimivat henkilöt, joilla ei ole riittävää rokotteiden tai enintään 6 kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antamaa suojaa covid-19-tautia vastaan. (Jäljempänä tässä tekstissä käytän lain vaatimuksista yksinkertaisuuden vuoksi epätarkkaa ilmaisua: koronapassi / koronapassivaatimus).

Käsittääkseni Pirkanmaan pelastuslaitos uhkaa lopettaa edellä mainituin perustein usean palo- ja pelastustoimen työntekijän käytön nykyisissä työtehtävissään 1.2.2022 alkaen. Lainsäädäntö ei Suomessa edellytä pakkorokotusta. Koronapassivaatimus asettaa työntekijät eriarvoiseen ja syrjivään asemaan. Kyse on henkilöistä, jotka ovat omistaneet oman elämänsä meidän muiden hengen ja terveyden pelastamiseksi.

TAUSTAA: Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

-------------- 

Kysymykset, joihin pyydetään vastausta sekä Tampereen kaupunginhallituksen koronakatsauksessa ma 24.1.2022 että Tampereen kaupunginvaltuuston kyselytunnilla ma 31.1.2022:

1. Aikooko Pirkanmaan pelastuslaitos lopettaa 1.2.2022 palkanmaksun palo- ja pelastustoimen henkilöstöltä, joilla ei ole työhön vaadittavaa koronapassia, ja joille se ei löydä korvaavaa työtehtävää?

 • Onko selvitetty kuinka monelta tartuntatautilain määrittämältä henkilöltä lain määrittämä suoja puuttuu?
 • Onko henkilökunnan koronapassiselvitys tehty julkisesti vai yksityisesti?
 • Onko mahdollisessa selvityksessä huomioitu tietosuoja-asiat, jotta terveydentilaan liittyvät tiedot eivät ole vahingossakaan joutuneet ulkopuolisten, esimerkiksi työkavereiden tietoon?
 • Onko kaupunki varmistanut työsuojelujuristilta, että syrjinnän tunnusmerkit eivät toteudu pelastuslaitoksen linjauksessa lain tulkinnasta?

2. Työnantajan velvollisuudet toteuttaa työtehtävien kartoitus työntekijän terveydentilan vuoksi.

 • Työnantajalla on velvollisuus mahdollistaa työntekijöille omaa toimeaan vastaavien työtehtävien hoitaminen.
 • Onko työnantaja toteuttanut velvoitteensa vaihtoehtoisten työtehtävien kartoittamisessa?
 • Onko Pirkanmaan pelastuslaitoksella osoittaa vaihtoehtoisia työtehtäviä ja kuinka kattavasti niitä on henkilöstölle tarjottu?
 • Kuinka monta tehtävää pelastuslaitoksella on, joissa ei tarvitse tavata tartuntatautilain 48a §:n 1 momentin mainitsemia vakaville seuraamuksille alttiita potilaita tai asiakkaita?
 • Pelastuslaitos on kaupungin alaista toimintaa. Onko vaihtoehtoisia työtehtäviä tarkasteltu myös kaupunkitasoisesti?

3. Tartuntatautilain tämänhetkinen pykälä edellyttää sote-työnantajalta velvollisuutta huolehtia siitä, että henkilöstö ei lähikontaktin kautta aiheuta covid-19-tartuntariskiä vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille. THL:n nykyisen arvion mukaan sekä rokotettu että rokottamaton levittävät covid-19-tautia.

 • Rokote ei siis nykytiedon nojalla estä tartuntojen leviämistä. Mikä merkitys silloin nykyisillä vaatimuksilla koronapassista enää on?
 • Onko Pirkanmaan pelastuslaitoksella enää tässä uudessa tilanteessa perusteita edellyttää koronapassia työntekijöiltään?
 • Taustatietoa: THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaisti passin tulevaisuuden MTV:n Uutisextrassa 15.1.2022. ”– Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa. – Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa.”

4. Pelastushenkilöstön veto- ja pitovoima sekä saatavuus. Palo- ja pelastustoiminnassa edellytetään riittävää työntekijämitoitusta. Kysymys on yhteiskunnan kriittisestä henkeen ja terveyteen liittyvästä palvelusta.

 • Miten Pirkanmaan pelastuslaitos aikoo jatkossa toteuttaa ja turvata lakisääteiset tehtävänsä sekä velvollisuutensa tilanteessa, jossa omat toimenpiteet mahdollisesti pahentavat henkilöstöpulaa?
 • Onko nykyisten pelastuslaitoksen lain tulkintojen puitteissa mahdollisuus saada riittävä määrä pelastustoimen työntekijöitä Pirkanmaalle?
 • Kuinka turvataan riittävä määrä alalle tulevia työntekijöitä poistuvien tilalle?
 • Pirkanmaalla ei ole varaa menettää ammattitaitoisia ja kokeneita työntekijöitä. Miten hoidetaan vetovoima ja rekrytointi vallitsevassa tilanteessa?
 • Pirkanmaan pelastuslaitoksen tulee olla vetovoimainen työnantaja. Onko oikeutettua, että työntekijät joutuvat elämään jatkuvassa pelon ilmapiirissä palkanmaksun keskeyttämisen uhalla, mikäli he eivät ole viimeisen 6 kuukauden aikana sairastaneet laboratoriovarmistettua covid-19-tautia tai eivät halua ottaa vaadittuja rokotteita ja tehosterokotuksia, tai mikäli heille ei löydetä korvaavia työtehtäviä?
 • Pääsevätkö palo- ja pelastustoimen opiskelijat työharjoitteluun Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimipisteisiin ilman koronapassia?
 • Aiheuttavatko koronapassivaatimukset kohtuutonta kuormitusta pelastustoimen työntekijöille?
 • Tuleeko kuormitus näkymään niin koronapassillisten kuin koronapassittomien työntekijöiden hyvinvoinnissa sekä työnantajakuvassa, jolla on vaikutuksensa koko henkilöstön työkykyyn ja työsuoritukseen?
 • Kuntakympin perusteella voimme työnantajana vaikuttaa pelastustoimen työntekijöiden työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyviin asioihin. Miten Pirkanmaan pelastuslaitos aikoo korjata koronapassivaatimustensa aiheuttaman luottamuspulan työntekijöilleen, asetettuaan heidät nyt terveysperusteisesti eriarvoiseen asemaan?
 • Mitkä ovat työhyvinvointia ja työkykyä arvioivat mittarit? Onko saatavissa tietoa viimeisen kolmen vuoden ajalta mm. sairaspoissaoloista ja diagnoositiedoista kaupunkitasoisesti ja toimialoittain pelastuslaitos mukaan lukien?

5. Kuntalaisille tarjottava lakisääteinen ensihoito- ja pelastuspalvelu.

 • Miten palvelut aiotaan toteuttaa 1.2.2022 lähtien?
 • Kuinka varmistetaan, että tuotetaan laadullisesti riittävän hyvää, tasalaatuista ja oikeudenmukaista palvelua?
 • Tuleeko pelastuslaitoksen työntekijöilleen kohdistama koronapassivaatimus vaikuttamaan kuntalaisten palvelutasoon?
 • Onko kuntalaisilla luottamus siihen, että he saavat riittävän laadukasta palvelua?
 • Miten Pirkanmaan pelastuslaitos aikoo perustella kuntalaisille mahdollista heikentynyttä palvelutasoa pelastuslaitoksen henkeen ja terveyteen liittyvissä tehtävissä?

6. Tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa oleva pykälä 48 a:n tarjoamat mahdollisuudet poikkeuksien käyttöön ottamisesta. Työntekijöiden oikeus siirtyä esimerkiksi työkokeilun tai ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteiden kautta toisen työnantajan palvelukseen. Miten Pirkanmaan pelastuslaitos suhtautuu seuraaviin esityksiin?

 • Nykyisessä tilanteessa ja esille tuotujen faktojen pohjalta esitän, että lain vaatimuksia tulkitaan Pirkanmaalla siten, että pelastuslaitoksen toiminta voidaan turvata. Tämä tarkoittaa sitä, että Pirkanmaan pelastuslaitos ottaa käyttöön tartuntatautilain mahdollistaman ns. perälaudan. Laki mahdollistaa myös koronapassittoman henkilöstön käytön erityisesti tilanteessa, jossa lain vaatimukset täyttävää henkilöstöä ei ole nopeasti tai ylipäänsä saatavilla. Esitän siis, että Pirkanmaan pelastuslaitos toteaa ja ilmoittaa lakiin perustuvan erityisen painavan syyn olemassaolon, ja että se tulee sen nojalla käyttämään myös koronapassittomia työntekijöitä nykyisissä työtehtävissään pelastuslaitoksella.
 • Mikäli Pirkanmaan pelastuslaitos päättää olla ottamatta käyttöön lain mahdollistamaa koronapassittoman työvoiman käyttöoikeutta, sen tulee antaa lupa henkilökuntansa siirtymiseen kaupungin ulkopuolisen työnantajan, esimerkiksi toisen pelastuslaitoksen palvelukseen, väliaikaisesti koronapassivaatimuksen voimassa ollessa ilman seurauksia työntekijän varsinaiselle työ- tai virkasuhteelle.

 

Lassi Kaleva (ps)

Kaupunginvaltuutettu, Tampere

Kaupunginhallituksen jäsen

puh. 0400 778 845

lassi@lassi.fi

www.lassi.fi

----------------------------------


Kommentit

22.1.2022 22.04  Marjatta Jaakkola

Kiitos.

24.1.2022 0.31  Kansalaisaktivisti

Valeoppositio, oikealla asialla.

23.6.2022 23.19  Teppo

Jos ei pysty sisäistämään asianmukaisen rokotussuojan tärkeyttä , niin sellaisen ihmisen ei pidä olla töissä Sote-alalla tai pelastustoimessa (huom. ensivaste). Potilaan oikeus tutkittuun ja näyttöön perustuvaan hoitoon menee aina hoitajan edun edelle. Piste.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini