Lassi Kaleva: Perussuomalaisten linjapuhe valtuuston talousarviokokouksessa 15.11.2021

Maanantai 15.11.2021 - Lassi Kaleva


Tampereen kaupunginvaltuusto 15.11.2021 / Talousarviokokous

Perussuomalaisten linjapuhe

Lassi Kaleva, valtuustoryhmän puheenjohtaja

 

--------------------------------------------

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa pormestari, arvoisat kuulijat,

Tässä samassa pykälässä käymme keskustelua kahdesta eri asiakirjasta. Tampereen strategia luotsaa kaupunkia 2030-luvulle. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma sen sijaan katsoo vähän lähemmäs.

Käsittelen ensin lyhyesti Tampereen strategiaa 2030. Tampereen strategiaa olivat kaikki ryhmät yhdessä luomassa. Prosessi oli onnistunut. Strategia kuvaakin melko tarkasti valtuuston voimasuhteita ja eri ryhmien tahtotiloja.

Hyvää Tampereen strategiassa 2030 on sen positiivinen vire. Myös meidän mielestämme Tampere on, ja sen tulee olla paras paikka kasvaa, kehittyä ja ikääntyä. Tampereen moninaiset yhteisöt ja yritykset ruokkivat hyvinvointia, luovuutta ja innovatiivisuutta. Lisäksi Tampereen asema kansainvälisenä tieteen ja korkean osaamisen kaupunkina on vahva.

Tampereen strategiaan 2030 tehtiin pormestarin johdolla perussuomalaisten toivoma muutos. Asiakirjaan lisättiin pyynnöstämme lause: "Kiinnitämme erityistä huomiota kotoutumisen onnistumiseen." On kaikkien etu, että tulijat kotoutuvat uuteen kulttuuriin ja kieleen ja pystyvät siten helpommin ottamaan vastuuta omasta ja perheensä toimeentulosta.

Kestävien valintojen tekeminen on Tampereella helppoa. Me perussuomalaiset ohjaisimme kaupunkia kuitenkin niin, että hiilineutraaliutta tavoiteltaessa toteutetaan vain sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät merkittävästi nosta asumisen, elämisen, liikkumisen ja yrittämisen hintaa. Näemme, että alueellinen yhdenvertaisuus Tampereella vaarantuu näiden syiden johdosta. sen johdosta siirtäisimme hiilineutraaliustavoitevuotta 20 vuotta eteenpäin eli vuoteen 2050 monen muun Euroopan maan tavoin.

Hyväksymme kuitenkin Tampereen strategian 2030 kokonaisuutena. Ja teemme mm. ilmastoasioihin liittyvät esityksemme Tampereen ensi vuoden budjettiin. Kiitämme kaikkia ryhmiä hyvästä yhteistyöstä kaupungin strategiatyössä.

----------------

Sitten käsittelen vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaa. Pormestarin budjettiesityksessä on paljon hyvää ja oikein. Teemme siihen kuitenkin joitakin muutosesityksiä tarkoituksenamme alleviivata perussuomalaista Tamperetta, perussuomalaista vaihtoehtoa.

Meidän mielestämme talous on onnistuneen kaupungin perusta. Hyvä taloudenpito mahdollistaa niin kunnan perustehtävien kuin sen lisäksi valitsemiemme asioiden hoitamisen. Siksi kaupungin talouden tulee olla tasapainossa. Miinusmerkkisiä budjetteja ei tulisi mielestämme tehdä. Vähintäänkin talous tulee tasapainottaa pikaisesti. Jos kaupunki syö enemmän kuin se tienaa, eli jos toiminnan ja investointien rahavirta on pysyvästi miinuksella, on se pois tulevilta sukupolvilta. Se on velkaa tuleville tamperelaisille.

Kunnalla on tietyt laissa säädetyt perustehtävät. Ne tulee hoitaa erinomaisesti. Lääkäriin tulee päästä ajallaan. Koulutukseen, lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin tulee panostaa. Ja sitten jos rahaa jää kunnan lakisääteisten tehtävien jälkeen, sen voi sitten käyttää hyvällä omallatunnolla lukuisiin hyviin vapaavalintaisiin kohteisiin ja toimintoihin.

----------------

Teen ryhmämme muutosesitykset kootusti tämän linjapuheen lopussa. Esityksemme on myös toimitettu ennen tätä kokousta valtuuston sihteeristölle, muille ryhmille ja tiedotusvälineille.

Nyt käsittelen muutamalla sanalla kaupungin ilmastotavoitteita ja hiilineutraaliustoiveita.

Välillä tuntuu siltä, että olemme jääneet ilmastoasioiden panttivangiksi. Miltei kaikki ajatellaan nykyään hiilineutraaliussilmälasien läpi… kustannuksista riippumatta. Tähän pitää tulla muutos. Tampereen kaupungin valittuina päättäjinä me olemme vastuussa kuntalaisille ensisijaisesti kuntamme arjen toimivuudesta ja kuntamme elinkelpoisuudesta. Me emme ole vastuussa globaalin ilmastonmuutoksen torjunnasta, jossa tuntuu lähteneen mopo käsistä jo aikaa sitten.

Muualla maailmassa esimerkiksi rakennetaan tälläkin hetkellä satoja hiilivoimaloita, joiden avulla maat voivat tarjota edullisempaa energiaa asukkailleen ja yrityksilleen. Meillä kukaan ei tunnu ymmärtävän, että päästöt eivät katso maanrajoja, ne ovat globaaleja. Mitä enemmän me häädämme tuottavaa teollisuutta ja yritystoimintaa kaupunkimme ja etenkin maan rajojen ulkopuolelle, sitä enemmän me saastutamme globaalissa mittakaavassa.

Huhu kertoo, että Helsingin käyttäessä kivihiiltä, se toi kaupungille 50-100 miljoonan vuosisäästön verrattuna vaihtoehtoisiin energian tuotantotapoihin. Nyt Suomessa tavoite on olla ilmastotyön etunenässä, vaikka se tarkoittaisi 2 euron pumppuhintoja ja huippuhintaista sähköä ja kaukolämpöä. Laskun hölmöistä ilmastotoimista maksamme me kaikki. Eikä ilmastonmuutosta jarruta esimerkiksi se, että kotimainen maatalous ajetaan alas ja autoilua rajoitetaan kaikin mahdollisin keinoin.

Tampereella tosiaan osa yli-innokasta ilmastotyötä on jatkuva ja tarkoituksellinen autoilun vaikeuttaminen vaikkapa kadunvarsipysäköintiä vähentämällä. Tammelantorin laidalla tehtiin remonttia, jonka seurauksena vähiä pysäköintipaikkoja vähennettiin entisestään. Ei mansikkalaatikoita ratikalla torilta haeta. Marjakauppa siirtyy muualle ja tori kuihtuu. 

Hiilineutraaliutta tavoiteltaessa kannattaisi toteuttaa vain sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät merkittävästi nosta asumisen, elämisen, liikkumisen ja yrittämisen hintaa. Biokaasu-nysset ovat hyvä esimerkki kustannustehokkaasta ilmastotoimesta. Direktiivi onneksi vielä jossakin määrin sallii niiden käytön.

Kiitämme muita puolueita siitä, että saimme yhdessä talousarvioon maininnan Teiskon Nyssen tasataksasta. Joukkoliikenteen periaatteen tulee ollakin: yksi kaupunki – yksi taksa!

----------------

Valtuustotyöskentely on toisinaan voimakkaita intohimoja ja mielipiteitä herättävää. Keskustelu on tällöin jatkunut helposti niin yleisönosastoihin kuin someen. 

Katsokaamme tulevaisuuteen. Vaikka laineet ovat viime aikoina lyöneet yli, yhteistyöllä ja toisiamme kunnioittaen voimme rakentaa Tamperetta. Me olemme siihen valmiita. Kiitos.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini