Valtuustoaloite joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi

Jätin 28.1.2013 kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuutettu Raevaaran kanssa aloitteen, jonka tarkoituksena on lisätä merkittävästi joukkoliikenteen kulkutapaosuutta (=lisätä nyssen käyttöä verrattuna muihin liikkumisen muotoihin). 

Tässä aloite kokonaisuudessaan: 

-----------------------

Valtuustoaloite joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi

 Tampereen kaupunkiseudulle on kehitettävä matkustamiseen houkutteleva joukkoliikennejärjestelmä.  Joukkoliikenteen suunnitteleminen ilman matkustajien tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioimista ei ole järkevää. 

Työpaikat, erilaiset palvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat harvoin omalla asuinalueella. Monilta matkakustannukset leikkaavat kohtuuttoman ison osan tuloista ja jopa lakisääteisten palveluiden hakeminen vaikeutuu. 

Syrjäytyminen voi joskus olla pienestä kiinni. Työttömyys ja töiden osa-aikaisuus lisääntyy. Erilaiset verot ja maksut nousevat. Yhä useamman tamperelaisen tulot eivät riitä arjen menoihin. Tampereella asuu jo 40 000 köyhyysrajan alapuolella elävää ihmistä. Noin 10 prosenttia tamperelaisista saa toimeentulotukea, ja määrä kasvaa vauhdilla. Uusien toimeentuloasiakkaiden osuus kasvoi vuoden 2012 tammi–elokuussa 13 prosenttia. Noin joka neljäs hakija on lapsiperhe. 

Tampereen kaupungin on tarjottava asukkailleen muutakin kuin palveluiden leikkauksia ja maksujen korotuksia. Kysymys on arvovalinnoista. Nyt on aika panostaa edulliseen joukkoliikenteeseen. Järkevillä päätöksillä ja suunnittelulla joukkoliikenteen matkustajamääriä on mahdollista kasvattaa merkittävästi ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kunnallisveron nostoa. 

Nyssen kertalippu tulisi alentaa arvolipulla maksettaessa 60 senttiin, kolikolla yhteen euroon. 

Ratkaisu edellyttäisi Tampereen kaupungin joukkoliikennepäällikön Mika Periviidan mukaan noin 2–3 miljoonan kompensaatiotarpeen, mikäli alhaisemmat taksat olisivat voimassa kaikille asiakasryhmille ruuhka-aikojen ulkopuolella eli klo 9–14 ja 18–22. 

Joukkoliikenteen kuljetuskapasiteetti tulee nousemaan, koska nykyistä ruuhka-ajan liikennettä siirtyy pois ruuhkahuipuista. Esimerkiksi klo 09–14 toteutetun eläkeläisalennuksen (65-v. ja yli) ohjausvaikutus on siirtänyt pääosan kyseisen käyttäjäryhmän matkoista tapahtumaan ruuhka-aikojen ulkopuolella. Nuorten lipun ikärajan laajennus koskemaan kaikkia 12–24-vuotiaita on tuonut huomattavasti lisää joukkoliikenteen käyttäjiä, nousuja. Lipun hinnalla on merkitystä. Asia on hoidettavissa jo miltei pelkillä Rantaväylän tunnelin käyttökuluilla. Unohtaa ei sovi myöskään lisääntyvän liikkumisen tuomaa keskustan elävöittämistä sekä muutakin piristysruisketta koko kaupungillemme. Henkilöautoliikenteen vähentyessä liikenneonnettomuudet vähenevät ja tiestön välityskapasiteetti riittää pidemmälle. 

Esitämme, että alkaen vuoden 2014 alusta joukkoliikenteen kertalippu alennetaan arvolipulla maksettaessa 60 senttiin, kolikolla yhteen euroon ruuhka-aikojen ulkopuolella eli klo 9–14 ja 18–22 välisinä aikoina, ja että alennus kattaa kaikki matkustajaryhmät. 

Toivomme, että julkisen talouden salliessa kuukausilipun hinta alennettaisiin 20 euroon kuukaudessa ja että joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisäävät ehdotuksemme laajennettaisiin koskemaan myös koko Tampereen kaupunkiseutua.  

Tampereella 28.1.2013

Lassi Kaleva
kaupunginvaltuutettu      

 
Aarne Raevaara
kaupunginvaltuutettu  

Täältä löydät kokonaisvaikutusten arvioinnin tueksi aloitteeseen liittyviä poikkilautakunnallisia vaikutuksia.