Puhe talousarviokokouksessa 13.11.2017

Maanantai 13.11.2017 - Lassi Kaleva


Puhe talousarviokokouksessa 13.11.2017
Lassi Kaleva, valtuustoryhmän puheenjohtaja
Tampereen Perussuomalaisten valtuustoryhmä

 
Voisiko Tamperetta tehdä nykyisille asukkaille?
 
Arvoisat valtuuston puheenjohtaja, pormestari, valtuutetut, viranhaltijat ja kaikki te, jotka seuraatte tätä kokousta netin tai radion välityksellä.
 
Monet poliittiset päättäjät perustelevat usein päätöksiään sanomalla, että he tekevät kaupunkia 2050-luvulle. Jos me teemme kaupunkia aina 30 vuoden päähän, ei kukaan ole koskaan tyytyväinen. Seuraavat 30 vuotta kun pitäisi myös elää, opiskella ja tehdä työtä. Edes tulevat asukkaat eivät tule olemaan tyytyväisiä kaupunkiinsa, sillä 2050-luvulla kaupunkia tehdäänkin jo 2080-luvulle. Kuka tekisi kaupunkia myös nykyisille asukkaille ja turvaisi samalla nykyisten yritysten kyvyn työllistää nyt ja jatkossa? Nykyiset kuntalaiset ovat valinneet nykyiset päättäjät tehtäviinsä. Se tulisi jokaisen pitää mielessä.
 
Eräs äänestäjäni kertoi ihmetelleensä kuntavaaleissa kriittistä mielipidettäni ratikkaan. Nyt kun koko kaupunki on yhtä suurta rakennustyömaata, hän sanoo ymmärtävänsä täysin kantani. On valitettavaa, että ratikkatyömaat aiheuttavat lukuisia yrityskuolemia varsinkin keskustan alueella, jossa liike-elämän ja palveluiden monimuotoisuus on aina ollut rikkaus. Liiketilat eivät enää nykyään mene Hämeenkadulla aina kaupaksi edes puolella vuokralla.
 
Keskusta on melko pitkälle tuhottu. En tarkoita tällä Keskusta puoluetta, vaikka ainoa kyyti minkä puolue tarjoaa, on kyyti peräkontissa. Tarkoitan Tampereen kaupungin keskustaa. Kaupungin tulee kantaa vastuunsa ja parantaa keskustan rakennustöidenaikaista saavutettavuutta ja elinvoimaisuutta sekä työpaikkojen pysymistä, olivat ne keinot sitten se vaikkapa bussipysäkkien säilyttämistä entisillä paikoillaan ratikan liikennöinnin aloittamiseen asti, ensimmäisen parkkitunnin tarjoamista ilmaiseksi tai yksisuuntaisten katujen muuttamista kaksisuuntaisiksi.
 
Koska uuteen valtuustoon ei valittu enemmistöä ratikkakriittisistä ehdokkaista, ratikan toteutuminen valtuuston taannoisen päätöksen mukaisesti on tosiasia.
 
Nyt kun päätetään ratikan kakkosvaiheen (Pyynikintori–Lentävänniemi) linjauksista, tulee Lielahden yrittäjien ja alueen asukkaiden kanta ottaa huomioon. Eli rakentaisimme siis kaksi linjausta, jolloin aikanaan joka toinen ratikka voisi kulkea Lentävänniemeen Hiedanrannan reittiä ja joka toinen ratikka Lielahden reittiä. Näin säilytämme nykyiset yhteydet, nykyisen asioinnin helppouden ja nykyiset työpaikat. Mikäli Lielahden nykyiset kauppakeskittymät ja Lielahti-keskus unohdetaan, tulee alue näivettymään. En usko tämän olevan kenenkään tarkoitus.
 
Jos ratikka tehdään, niin siitä tulee tehdä toimiva myös Lentävänniemen ja Lielahden alueen asukkaille ja yrittäjille. Olen henkilökohtaisesti valmis harkitsemaan tästä aiheutuneiden joidenkin miljoonien eurojen lisäkulujen hyväksymistä.
 
Perussuomalaisten muutosesitykset talousarviokokouksessa
 
Seuraavaksi luen Tampereen Perussuomalaisten valtuustoryhmän muutosesitykset vuoden 2018 talousarvioon. Hetkinen… listassa ei ole lainkaan esityksiä. Miksi ei?
 
Ensimmäinen syy muutosesitysten puuttumiseen on se, että tänä vuonna olemme olleet mukana pormestarikoalitiossa rakentamassa yhdessä askelmerkkejä tulevaisuuteen. Politiikassa varsinkin uusien ihmisten asennetta kuvaa hyvin ajatus, että ellen välittömästi saa kaikkea epäoikeudenmukaisuutta poistumaan ja kaikkia tavoitteitani heti läpi, niin en halua leikkiä muiden kanssa samalla hiekkalaatikolla. Ne, jotka ovat olleet politiikassa mukana pidempään ymmärtävät, että jos vuosien kuluessa saa oman ryhmän tavoitteista edes osittain läpi vaikkapa 5–30 %, saa lopputulokseen olla tyytyväinen. Omat saavutukset ovat siten jokaisen omissa käsissä, ja ne riippuvat kyvystä tehdä yhteistyötä muiden ryhmien kanssa – ainakin siihen asti, kunnes saamme Perussuomalaisille enemmistön valtuustoon.
 
Toinen syy muutosesityslistamme tyhjyyteen on se, että olemme itse asiassa saaneet melkoisen osan muutosesityksiämme jo läpi. Tarkoitan tällä erityisesti edellisinä vuosina tekemiämme muutosesityksiä.
 
Esitimme yhteisessä rintamassa ryhmä 16:n kanssa koiraveron poistamista vuoden 2017 talousarviota käsiteltäessä. Esitys koiraveron poistamisesta uudistettiin maanantaina 20.2.2017 tekemässäni valtuustoaloitteessa, joka sai tuekseen yli 40 valtuutetun allekirjoitukset.
 
KOIRAVERO oli aikansa elänyt vero, jonka kulujenjälkeisellä vuosittaisella n. 85 000 euron tuotolla ei ole enää ollut mitään merkitystä Tampereen kaupungin budjetissa. Vero oli alueellisesti epäoikeudenmukainen, koska sitä perittiin ainoastaan Tampereella ja Helsingissä. Kaikki muut kunnat olivat jo aiemmin lopettaneet koiraveron perimisen. Vero oli myös sosiaalisesti epäoikeudenmukainen, koska arviolta vain joka viides, kuudes koira oli Tampereella ilmoitettu koiraverorekisteriin. Nyt kun koiraveron periminen lopetetaan vuoden 2018 alusta, kaupunki antaa positiivisen viestin sekä nykyisille ja tuleville koiranomistajille, ja edistää kaikenikäisten kuntalaisten liikkumista ja kuntoilua hyvän ja tervehenkisen harrastuksen parissa. Kiitos tästä Lauri Lylylle ja budjetin valmistelijoille ja valtuustoaloitteen allekirjoittajille.
 
Mainitsen tässä myös muita aiempien vuosien talousarviokokouksissa esittämiemme asioita, jotka ovat löytäneet tiensä joko täysin tai osittain uuteen talousarvioomme tulevalle vuodelle 2018.
• Tuloveroa ja kiinteistöveroja ei tule korottaa…Käyttötalouden vaje korjataan kolmen vuoden kuluessa, ja tehdään säästötoimia.
• Asemakaavoituksen vuositavoitetta kasvatetaan. Yritystonttien määrää kasvatetaan.
• Sisäilmaremontit ja koulujen ryhmäkoot.
• Elinkeinojen edistämiseksi asetetaan suunnitelmakaudelle selkeät tavoitteet ja niiden seuranta… Tampere-Pirkkalan kenttää kehitetään.
• Konsernihallintoon kuuluu… 2014 alusta kolme apulaispormestaria
• Kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin tilaaja-tuottaja-mallin hallitun alasajon mahdollistamiseksi.

 
Tampereen talouden tasapainottaminen – työkalut ovat olemassa
 
Pormestariohjelman keskeisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin kuuluu mm. viiden prosentin kustannussäästö hallinnollisista tehtävistä. Kaupunkistrategiassa tämä todetaan sanoilla: ”Hallinnollinen työ on vähentynyt 5 prosenttia”.
 
Pormestari Lauri Lylyn mukaan "Käynnistämme välittömästi talouden tasapainottamisohjelman, joka on tarkoitus saada valmiiksi keväällä" (AL). Tiedossa on myös YT-menettely.
 
Kertarytinä on parempi kuin ainainen kitinä. Pidetään kunnot YT:t, jossa lupaus henkilöstölle kuuluu, että ketään ei irtisanota, eikä kenenkään palkkaa lasketa. Luonnollinen poistuma ja eläköityminen ei riitä tuottamaan 5 % säästöjä hallinnollisista tehtävistä. Säästöjä saadaan vain siten, että johtoa koulutetaan ja siirretään uusiin tehtäviin. Suorittavan työn tekijöihin eli tekeviin käsiin ei puututa.
 
Eräässä keskisuuressa kaupungissa aluksi kaikki johtajat kierrätettiin. Sitten organisaatiota kevennettiin siten, että opetustoimen johtaja siirrettiin elämänkoulun ohjaajaksi työskentelemään yhteyshenkilöksi 60 työttömälle ja syrjäytyneelle. Nyt 60 ihmisellä on tietynlainen uusi elämänpolku. He tuntevat kuuluvansa johonkin. Yläasteen rehtorista tuli opetustoimen johtaja. Johdosta jäi siis yksi porras pois. Teknisen palvelukeskuksen johtajasta tuli kuljetusjohtaja ja työpäälliköstä tuli teknisen palvelukeskuksen johtaja. Tuloksena tässäkin siis yksi johtaja vähemmän.
 
Tampereen kokoisessa kaupungissa olisi mahdollisuus saavuttaa vaikka 10 prosentin säästöt hallinnollisista kustannuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että joka kymmenes johtaja siirretään uuteen tuottavaan tehtävään vanhalla palkalla ja johtamisen organisaatiota kevennetään. Tämä tarkoittaa arviolta 20 miljoonan euron säästöä vuodessa. Jos tavoitteemme on pormestariohjelman mukaiset 5 %:n säästöt hallinnollisista tehtävistä, tarkoittaa sekin 10 miljoonan euron vuosisäästöä. Tämä on täysin mahdollista. Arviot perustuvat esimerkkikaupungeista jo saatuihin tuloksiin.
 
Konsulttien armeija ei ole ratkaisu. Mikäli konsultit olisivat avain autuuteen, olisivat kaikki Suomen kunnat huippukunnossa. Tarvitsemme ulkopuolisen muutosjohtajan, joka voi esimerkiksi projektiluontoisesti hoitaa asian. Suomessa on tähän kykeneviä henkilöitä vain kourallinen. Ilman oikeaa taustaa, pokkaa, näkemystä, itseluottamusta, tahtoa, johtamisen osaamista ja kokemusta muutosjohtamisen tehtävästä, asiasta ei tule yhtään mitään.
 
Tämä ei tarkoita sitä, että omat virkamiehemme olisivat saamattomia tai epäpäteviä. Päinvastoin, he ovat oman alansa ammattilaisia. Mutta tuo ala ei ole muutosjohtaminen. Organisaation sisältä tehtynä oikea muutosjohtaminen on mahdottomia, koska kykyä nähdä asiat uudella tavalla ei ole. Eihän kaveri kaverille mene sanomaan, että sää menet nyt toiseen tehtävään.
 
Pormestari Lauri Lyly saattaa tunnistaa tekijän johon olen puheessani viitannut. Kyseinen henkilö on vapaa ja käytettävissä olemaan mukana YT-neuvotteluissamme. Kyseisellä henkilöllä on runsaasti näyttöjä ja suosituksia vastaavissa tilanteissa toimimisesta. Ja kyseinen henkilö on aina saanut koko henkilökunnan sitoutumaan muutokseen lupaamalla, että ketään ei irtisanota ja että kenenkään palkka ei laske.
 
Meillä on tässä aikaikkuna, jonka pormestari voi ottaa käyttöönsä halutessaan. Jos sen päätätte tehdä, saatte nopeasti aikaan talouden nollatuloksen ja näytätte hyvälle. Teidät valitaan todennäköisesti sen jälkeen jatkokaudelle pormestariksi. Myös virkamiehemme pääsevät helpommalla. Joku muu tulee ja tekee yhteistyössä kanssanne työn, joka olisi teille itsellenne mahdotonta. Valtuutetut voittavat, kun leikkauslistat loppuvat. Ja kuntalaiset voittavat, kun kaupungin talous ja palvelut ovat tasapainossa.
 
Alueellinen kielikokeilu
 
Vetoamme kaupungin johtoon ja viranhaltijoihin, että valmistellaan Tampereen meneminen mukaan alueelliseen kielikokeiluun (eli että ruotsin voisi halutessaan vaihtaa johonkin toiseen kieleen). Tämä monipuolistaisi tamperelaisten peruskoulun käyneiden kielten osaamista ja opetus olisi näin myöskin kustannustehokkaampaa.
 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Perussuomalaisten valtuustoryhmä tukee pormestari Lauri Lylyn talousarvioesitystä ja kaupunkistrategiaa.
 
KIITOS.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini