Vaalikoneet aikansa eläneitä

alynvalays.jpg

Ennen vaaleja käytävissä keskusteluissa on tavanomaista, että vähintäänkin toinen keskustelun osapuoli kertoo tehneensä vaalikoneen, ja että se ja se ehdokas oli tullut siinä ykköseksi. Mielestäni nykyisenkaltaiset vaalikoneet ovat aikansa eläneitä, koska ne mahdollistavat liian neutraalit tai äänestäjiä nuoleskelevat kannanotot ja perusteettomat lupaukset tyyliin: ”Kyllä, haluan kaikille yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista” tai ”Lapsiperheet, eläkeläiset, vanhukset, työttömät ja opiskelijat on huomioitava, ja heidän ongelmiinsa on puututtava”.

Joku on joskus sanonut: ”Älä kuuntele mitä ihminen puhuu, vaan katso mitä hän tekee”. Eräs vaihtoehto nykyisille vaalikoneille voisi olla yksinkertainen hakukone, josta näkisi miten tietty valtuutettu on äänestänyt edellisen valtuustokauden äänestyksissä. Tampereella mukana voisi olla esimerkiksi Rantaväylän tunneliäänestys, joku keskeinen vanhustyöhön liittyvä asia, sekä kaupungin kannattavien yksiköiden, kuten Tietotekniikkakeskuksen ja Tampereen Aterian osan ulkoistaminen. Mikäli kunnallisvaaliehdokas äänesti valtuustossa puoluekurin mukaisesti vastoin omaa henkilökohtaista näkemystään, olisi äänestäjillä oikeus tietää se, koska valtuustoäänestyksissä annettu ääni ratkaisee, ei ehdokkaan henkilökohtainen vaaleja edeltävä kanta käsiteltävän asian suhteen.

Varsinkin kunnallisvaaleissa on myös paljon uusia ehdokkaita, joilla ei ole lainkaan valtuustokokemusta. Koska monista asioista päätettäessä sovelletaan suhteellisen tiukkaa puoluekuria, pitäisi äänestäjien tietää, miten kyseinen puolue on äänestystilanteessa tällöin toiminut. Hakukoneesta tulisi siis voida tarkastella äänestyskäyttäytymistä myös puolueittain. Tämä olisi paras tae tulevaisuuden äänestystuloksista yksittäisen tulevankin valtuutetun osalta. Sillä, että jokainen kunnallisvaaliehdokas haluaa kaikille hyvää, ei käytännössä ole mitään merkitystä. Ainoastaan tuleva äänestyskäyttäytyminen valtuustossa merkitsee jotakin.

Usko politiikantekoon ja poliitikkoihin on kunnallisvaaleissa laskenut pelottavan alas, 60 prosentin paikkeille, mikäli äänestysaktiivisuutta on uskominen. Tämä ei kuitenkaan ole mikään ihme. Kansanmuisti.fi -niminen nettisivusto on verrannut kansanedustajaehdokkaiden ennen vaaleja antamia vaalikonevastauksia heidän kantaansa varsinaisissa äänestyksissä asioista eduskunnassa päätettäessä. Monet kansanedustajat ovat 100-prosenttisesti äänestäneet vaalikonevastauksiensa vastaisesti, jotkut taas 100-prosenttisesti lupaustensa mukaisesti. Esimerkiksi Portugalin tulipaketti olisi kaatunut, mikäli kansanedustajat olisivat pitäneet sanansa.

Kansalaisen tulisi tietää mitä äänellään saa. Äänestäjän oikeusturvan mukaista olisi pakettia valitessaan tietää mitä oikeasti on ostamassa, mainostoimiston luoma korea ulkokuori kun voi välittää ehdokkaasta varsin harhaanjohtaviakin mielikuvia. Edustuksellinen demokratia on upea asia, jota tulee vaalia kaikin keinoin. Mikäli kansalaiset saisivat helposti tietoa valtuutettujensa toimista, voisi tämä selkeästi lisätä uskoa politiikkaan ja halua osallistua yhteisten asioiden hoitoon – vaikkapa edes äänestämällä.

Lassi Kaleva
Tampereen Perussuomalaiset, sihteeri