Tamyn edarivaalisivut

KIITOS LUOTTAMUKSESTA EDARIVAALEISSA (lue täältä vaalien jälkeisistä tunnelmista)

PS-vaaliliiton näkyvyys Aviisissa ja Aamulehdessä

----------------------

Kuka on Lassi?

Äänestys järjestetään varsinaisina vaalipäivinä (5.–6.11.) seuraavissa paikoissa (klikkaa tästä)

Edarivaalisivustolta löydät seuraavaa:

-----------------------

KUKA ON LASSI?

Lassi Kaleva on tamperelainen yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu (ps). Kaupunginvaltuutettuna hän on mm. ollut mukana ajamassa 1000 uutta työpaikkaa Tampereen seutukunnalle. Kieli- käännös- ja kirjallisuustieteiden kandin paperit ovat taskussa, ja gradukin on valmistumassa.

Yrityksen pyörittämisessä ja kunnallisissa luottamustehtävissä opitut tiedot ja taidot tarjoavat tervettä näkemystä ja käytännön elämässä koeteltuja ratkaisuja myös yliopistoelämään. Näen tämän vahvuutenani pyrkiessäni Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon, jonka jäsenille laaja-alainen kokemus niin yliopisto-, yritys- kuin poliittisestakin vaikuttamisesta on mielestäni ehdoton etu. Edustajiston tarkoitus kun on toimia ylioppilaskunnan jäsenten ylimpänä edunvalvojana. 

ESTEET POIS VALMISTUMISELTA – YKSILÖLLISYYS KUNNIAAN 

Kun opiskelija haluaa hoitaa opinnot joustavasti ja nopeasti pois alta, siihen pitää olla mahdollisuus. Tehokas ja asiantunteva opinto-ohjaus, riittävä kurssitarjonta ja vaikkapa mahdollisuus etätyöskentelyyn saattavat lyhentää opintoaikoja tehokkaasti. Opintukijärjestelmää tulee kehittää aidosti siten, että se avaa mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti opiskeluun. 

Yliopiston tulee kuitenkin sallia myös erilaisuutta ja mahdollistettava erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten opiskelu, henkilön omia lähtökohtia ja elämäntilannetta kunnioittaen. Opiskelu- ja työelämän yhteensovittamista tulee tukea, kaikki opiskelijat kun eivät tule samasta muotista. Jotkut tekevät opiskelun ohessa töitä, mikä tulisi nähdä etenkin voimavarana; koska työkokemus on monesti etu muuten niin teoreettisen akateemisessa ympäristössä. Joku toinen löytää sen oikean ja perustaa opiskelujen lomassa perheen ja saa lapsia. Joustot opiskeluajoissa sekä monimuoto-opiskelu ja sähköiset tentit helpottavat erityisesti työssäkäyvien, pitkämatkalaisten ja lapsiperheiden arkea.

Opintotukeen liittyvät tulorajat pitää poistaa. Kannustavuus työn tekoon lisääntyy, kun siitä ei enää rangaista. Opiskelija saa kipeästi kaipaamiaan lisätuloja, yhteyksiä yrityksiin työelämään, ja voi samalla rahoittaa opintonsa ilman opintolainaa. Valtion kannalta puolestaan on hyvä asia, kun verotuloja saadaan enemmän.

YRITTÄJÄNÄKÖKULMAA 

Opiskelu ja valmistuminen on hyvä välietappi elämän mittaiselle seikkailulle. Mutta se ei riitä. Pitää myös löytää paikkansa työelämässä, ja saada palkkaa, jolla pystyy oikeasti elättämään itsensä ja perheensä. Tähän tarvitaan yhteistyötä elinkeinoelämän, yritysten ja yliopistojen kesken. Yliopistot osaavat siten kohdentaa voimavaransa tehokkaasti edistäen opiskelijoidensa siirtymistä työelämään. Opiskeluaikana luodut siteet yrityksiin ovat monen opiskelijan tie pysyvään ja antoisaan työsuhteeseen.

Pirkanmaan Yrittäjien jäsenenä Kalevalla on näkemys 11 000 alueella toimivan yrittäjän arkeen ja tarpeisiin. Yrittäjänä Kalevalla on lisäksi monivuotinen kokemus oman yrityksen pyörittämisestä.

KAUPUNGINVALTUUTETUN NÄKÖKULMA 

Valtuutettuna ja kunnallisten luottamustehtäviensä kautta Kaleva on ajanhermolla ja pystyy vaikuttamaan asioihin, jotka vaikuttavat opiskelijan arkeen kaupungissamme. Yhdyskuntalautakunnassa ja myös kaupunginvaltuustossa hän on esimerkiksi nostanut esille riittävän vuokra-asuntotuotannon merkityksen. Kun kaavoitus tukee asianmukaisesti edullista vuokra-asuntotuotantoa, niin hintataso pysyy kohtuullisena ja tarjonta on riittävää. 

Joukkoliikennelautakunnan jäsenenä Kaleva ymmärtää sujuvan liikkumisen vaatimukset opiskelijan arjessa ja vapaa-ajassa. Lassi oli mukana lobbaamassa linjan 10 (Järvensivu-Pispalanharju) säilyttämisen puolesta. Tampereen seudulliseen joukkoliikennelautakuntaan tuotiin keväällä 2013 esitys, joka olisi muuttanut linjan vuorovälin käyttökelvottomaksi. Kaleva koki kollegojensa tavoin tärkeäksi säilyttää monen opiskelijankin käyttämä linja entisellään, ja toimi aktiivisesti asian puolesta. Linjan kannattajat saivat enemmistön puolelleen ja kokouksessa esitetyt asiaperustelut saivat lopulta virkamiehet muuttamaan kantaansa. Lautakunnassa tehty linjan 10 säilyttävä päätös on hyvä esimerkki siitä, että yli puoluerajojen tapahtuva yhteistyö on merkittävä osa poliittista vaikuttamista. Klikkaa täältä lisätietoja. 

2013 alkuvuonna Kaleva on tehnyt valtuutettu Aarne Raevaaran kanssa valtuustoaloitteen, jonka mukaan bussilipun hinta laskisi ruuhka-aikojen ulkopuolella pysyvästi 60 senttiin / matka. Täältä löydät koko aloitteen perusteluineen.

Kaupunginvaltuutettuna Kaleva voi tehokkaasti viedä viestiä opiskelijoiden tarpeista sinne, missä asioista päätetään. Hän voi toimia tervetulleena yhdyssiteenä kaupunginvaltuuston ja Tamyn edustajiston välillä. Kaleva ei pelkää avata suutaan vaikeista asioista tiukoissakaan tilanteissa, minkä voi havaita mm. kaupunginvaltuuston kokousten tallenteista. Tunnelikokouksen 16.9.2013 videotallenne näkyy täältä: http://intra.mediaserver.fi/embed/tampere/2013-09-16.mp4 tai Tampereen kaupungin youtube-sivulta täältä

VIRKAMIESRUOTSI ON PIAN HISTORIAA 

Virkamiesruotsin pakollinen suorittaminen yliopistossa vaikeuttaa ja hidastaa monen opiskelijan opintojen etenemistä ja lopullista valmistumista. Kaleva rakastaa ruotsinkieltä, mutta kannattaa tasapuolisuuden ja opintojen sujuvuuden nimissä ns. vapaata kielivalintaa. Kun virkamiesruotsin taakka poistetaan tutkintorakenteesta, kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada tutkinto suoritettua ajallaan. Vapaan kielivalinnan sivuilta löydät vapaaehtoiseen ruotsinopiskeluun liittyviä lisätietoja.

OPISKELIJOIDEN EDUNVALVONTAA – PYSYTÄÄNKÖ ASIASSA? 

Perussuomalaiset Nuoret on korkeakoulupolitiikassa todellinen vaihtoehto, joka haastaa päämäärättömän perinteisen politiikan ja vaatii keskittymistä opiskelijoiden edunvalvontaan. Perussuomalaiset haluavat ajaa jokaisen opiskelijan arkea ja opintoja edistäviä asioita, eivätkä koe esimerkiksi tärkeäksi sitä, että edaritoiminnassa otetaan kantaa vaikkapa turkistarhaukseen, parisuhdelainsäädäntöön tai kehitysapuun. Ylioppilaskunnan toiminta on opiskelijoiden maksuilla toteutettavaa toimintaa. Perussuomalaiset haluavat pitää huolen siitä, että käytössä olevat resurssit hyödyttävät niitä, jotka ne rahoittavatkin. Yleispolitiikkaa hoidetaan eduskunnassa ja valtuustoissa. Jos Tamyn edustajisto ei keskity opiskelijoidensa asioihin, niin kuka sen sitten tekisi? 

Humaani toiminta on kannatettavaa. Mutta jokainen voi parantaa maailmaa omalla ajallaan ja omilla varoillaan, valitsemassaan maassa tai maanosassa. Ei kuitenkaan pidä unohtaa kotimaista hätää, nälkäisiä lapsia tai yksinäisiä vanhuksia, jotka pääsevät nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta vain kerran kuussa, jos ovat onnekkaita. Mielessä voi myös pitää ne yli 40 000 tamperelaista, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella, ja joista moni saattaa ajautua epätoivoisiin, peruuttamattomiin tekoihin ahdingossaan. Näen, että Tamy voisi toimia tässä mahdollistajana: tarjota tietoa apua tarvitsevista niin kaukokohteissa kuin omassa kotikaupungissammekin. Resursseja kyseiseen toimintaan tulee kuitenkin kohdistaa erittäin maltillisesti, siten että ne eivät ole pois opiskelijoiden varsinaisesta edunvalvonnasta.

On tärkeää, että Tamy kehittäisi molempia osapuolia hyödyttävän yritysyhteistyön aivan uudelle tasolle. Tamyn voi näin aktiivisesti vaikuttaa suhteiden, kontaktien ja työllistymismahdollisuuksien paranemiseen ja ehkäistä samalla työttömyyttä ja syrjäytymistä valmistumisen jälkeen. 

Yritysyhteistyön avulla Tamy voi myös mukavasti paikata budjettiaan ja rahoittaa muita palvelumuotojaan.

VAIN ÄÄNESTÄMÄLLÄ VOIT VAIKUTTAA? 

Muista äänestää, koska vain äänestämällä voit vaikuttaa! Kirjoittamalla äänestyskuponkiin numeron 20, saat aikaiseksi 3 tärkeää asiaa: 

  1. Ajat tehokkaasti omia etujasi opiskelijana.
  2. Saat oman nimikkoedustajasi Tamyn edustajistoon, ja erinomaisia edaripäätöksiä seuraavan kahden vuoden ajan!
  3. Teet historiaa, kun äänestät persua Tamyn edarivaaleissa, koska persut ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana vaalilistoilla. Järjen valo on lopulta saavuttanut yliopistomaailman :)